Sony Xperia Z5 Compact - Prenašanje stikov

background image

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz

spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če stike v stari napravi ali računalniku sinhronizirate s spletnim računom, na primer z
računomGoogle Sync™ ali Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, lahko prenesete stike iz

stare v novo napravo s tem računom.

Sinhronizacija stikov v napravi z računom za sinhronizacijo

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite in nato

Upravljanje računov.

3

Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite >

Sinhroniziraj.

Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike
lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth

®

ali pa

jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo

napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.

Uvažanje stikov iz pomnilniške kartice

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Pritisnite in tapnite

Uvozi/izvozi > Uvozi iz kartice SD ali notranjega pomnilnika

(datoteka .vcf).

3

Izberite mesto, kamor želite shranite stike.

4

Tapnite

Kartica SD.

5

Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti tako, da jih tapnete.

86

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth

®

1

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da je vaša naprava vidna.

2

Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in

tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.

3

Če želite začeti prenos datoteke, tapnite

Sprejmi.

4

Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.

5

Tapnite prejeto datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.

Uvoz stikov iz kartice SIM

Pri prenašanju stikov na kartico SIM ali z nje lahko na ciljnem mestu pride do podvojevanja

nekaterih stikov. Če želite informacije o tem, kako to težavo odpraviti, glejte

Preprečevanje

podvojenih vnosov v programu Imenik

na strani 88.

1

Odprite

Začetni zaslon ter tapnite in .

2

Tapnite ter nato še

Uvozi/izvozi > Uvoz s kartice SIM.

3

Izberite mesto, kamor želite shranite stike.

4

Izberite stike, ki jih želite uvoziti. Če želite uvoziti posamezen stik, ga poiščite in

tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite , nato tapnite

Uvozi vse.