Sony Xperia Z5 Compact - O teh navodilih za uporabo

background image

O teh navodilih za uporabo

To so

Xperia™ Z5 Compact navodila za uporabo za različico programske opreme

Android™ 7.0. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v

napravi, lahko to preverite v meniju z nastavitvami.

Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot

so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema

Android™. Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, preberite

razdelek

Posodabljanje naprave

na strani 43.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > O telefonu > Različica progr. opr. Android™.

Iskanje številke modela in imena naprave

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .
Prikažeta se številka modela in ime naprave.

Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku, morda niso

podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev.

Mednarodno številko za klice v sili sistema GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh

državah, regijah, omrežjih in pri vseh ponudnikih storitev, če ima naprava vzpostavljeno

povezavo z mobilnim omrežjem. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na

voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko

priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.
Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem priročniku, boste morda

potrebovali dostop do interneta. Za vzpostavitev povezave z internetom v napravi boste

morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se

obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.