Sony Xperia Z5 Compact - Sestavljanje

background image

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM.

Vstavljanje kartice nano SIM

1

Napravo obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, in nato odprite pokrovček

nastavka za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.

2

Z nohtom izvlecite nastavek.

3

Kartico nano SIM vstavite v pravilno režo na nastavku in nato ponovno vstavite

nastavek.

4

Pritrdite pokrovček.

Če kartico nano SIM vstavite, ko je naprava vklopljena, se naprava samodejno znova zažene.

8

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vstavljanje pomnilniške kartice

1

Izklopite napravo.

2

Napravo obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, in nato odprite pokrovček

nastavka za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.

3

Z nohtom izvlecite nastavek.

4

Pomnilniško kartico vstavite v režo na nastavku in nato ponovno vstavite nastavek.

5

Pritrdite pokrovček.

Če izvlečete nastavek, ko je naprava vklopljena, se naprava samodejno znova zažene.

Odstranjevanje kartice nano SIM

1

Odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Z nohtom ali podobnim predmetom izvlecite nastavek za kartico nano SIM.

3

Odstranite kartico nano SIM in znova vstavite nastavek.

4

Pritrdite pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1

Izklopite napravo.

2

Napravo obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, in nato odprite pokrovček

nastavka za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.

3

Z nohtom izvlecite nastavek.

4

Odstranite pomnilniško kartico in znova vstavite nastavek.

5

Pritrdite pokrovček.