Sony Xperia Z5 Compact - Upravitelj prstnih odtisov

background image

Upravitelj prstnih odtisov

Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Upravitelj prstnih odtisov registrira informacije o prstnem odtisu, ki jih je mogoče uporabiti

kot dodaten varnostni način za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti nakupov. V

napravi lahko registrirate največ 5 prstnih odtisov.

Pred uporabo tipala za prstne odtise se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Prva registracija prstnega odtisa

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih

odtisov.

3

Tapnite

Nadaljuj in potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo, če ste k temu pozvani.

4

Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje registracije prstnega odtisa.

Pri prvi registraciji prstnega odtisa ste pozvani tudi k nastavitvi vzorca, kode PIN ali gesla, če

tega še niste naredili. To je nadomesten varnostni ukrep.

Tipalo za prstne odtise je na tipki za vklop/izklop in ne na zaslonu naprave. Pred uporabo

tipala za prstne odtise se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Registriranje dodatnih prstnih odtisov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih

odtisov.

3

Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.

4

Tapnite in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

14

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje registriranega prstnega odtisa

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih

odtisov.

3

Tapnite registrirani prstni odtis in nato še

IZBRIŠI > IZBRIŠI.

Preimenovanje registriranega prstnega odtisa

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih

odtisov.

3

Tapnite registrirani prstni odtis na seznamu in vnesite ime prstnega odtisa.

4

Tapnite

V redu.