Sony Xperia Z5 Compact - Zaščita kartice SIM

background image

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo

PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina

na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem

zagonu naprave.
Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo

PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri

operaterju.

Nastavitev ali odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje

kartice SIM.

3

Tapnite drsnik

Zaklepanje kartice SIM, da omogočite ali onemogočite zaklepanje

kartice SIM.

4

Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu. Zaklepanje kartice SIM je zdaj

aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode

PIN.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje

kartice SIM.

3

Tapnite

Spremeni PIN kart. SIM.

4

Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

6

Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

1

Vnesite kodo PUK in tapnite

.

2

Vnesite novo kodo PIN in tapnite

.

3

Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite

.

Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se za novo kartico SIM obrnite na omrežnega

operaterja.