Sony Xperia Z5 Compact - Prilagajanje zaslonske tipkovnice

background image

Prilagajanje zaslonske tipkovnice

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitev

tipkovnice ali drugih nastavitev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti

jezikov za pisanje, predvidevanje in popravke besedila. Če dezaktivirate funkcijo

pametnega zaznavanja jezika, boste dobivali predloge besed za en jezik hkrati.
Tipkovnica lahko uporabi besedila, ki ste jih napisali v programu za sporočanje in drugih

programih, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev,

s katerim nastavite večino osnovnih nastavitev za hitrejši začetek. Izberite lahko, da boste

uporabljali druge tipkovnice in preklapljali med njimi. Izberete lahko na primer tipkovnico

Xperia™ za kitajščino ali tipkovnico Xperia™ za japonščino.

Dostop do nastavitev zaslonske tipkovnice

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite , nato

Nastavitve tipkovnice in po želji spremenite nastavitve.

3

Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite

Jeziki pisanja in potrdite

ustrezna potrditvena polja.

4

Za potrditev tapnite

V redu.

Spreminjanje nastavitev za predloge besed

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice> Predlogi besed.

3

Izberite eno od možnosti.

Izbira druge tipkovnice

1

Ko vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite

v spodnjem desnem kotu

zaslona.

2

Izberite eno od možnosti.

Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico

Ta funkcija je na voljo le, če ste dodali več jezikov vnosa in če je funkcija za pametno

zaznavanje jezika izklopljena ali če so med izbranimi jeziki tudi jeziki, ki niso latinski.

Ko vnesete besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite ikono jezika pisanja, da

preklopite med izbranimi jeziki pisanja. Tapnite na primer tolikokrat, dokler ne

prikažete želenega jezika pisanja.

Spreminjanje nastavitev uporabe vašega sloga pisanja

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato tapnite

Nastavitve tipkovnice > Uporabi moj slog pisanja ter

izberite možnost.

Omogočanje ali onemogočanje pametnega zaznavanja jezika

Pametno zaznavanje jezika je na voljo samo za jezike z latinsko abecedo.

1

Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Jeziki pisanja in potrdite polja ob jezikih, ki jih želite uporabiti.

4

Tapnite drsnik

Pametno zaznavanje jezika.

Izbira razporeditve tipkovnice

Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse

jezike pisanja. Za vsak jezik pisanja lahko izberete več različnih razporeditev tipkovnic.

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Jeziki pisanja in nato še zraven jezika pisanja.

4

Izberite želeno razporeditev tipkovnice.

5

Tapnite

V redu, da potrdite.

75

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.