Sony Xperia Z5 Compact - Telefonska tipkovnica

background image

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča

vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa besedila s

telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na

voljo le v pokončni usmerjenosti.

1 Izberite možnost vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko

pa večkrat tapnete tipko, dokler ne izberete želenega znaka.

2 Izbrišite znak pred kazalcem.

3 Vnesite prehod v novo vrstice ali potrdite vneseno besedilo.

4 Spremenite velike/male črke ali vklopite funkcije Caps Lock.

5 Prikažite številke.

6 Prikažite simbole in čustvene simbole.

7 Vnesite presledek.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

1

Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite .

2

Tapnite in nato

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Pokončna tipkovnica, nato pa izberite možnost Telefonska tipkovnica.

Vnos besedila s telefonsko tipkovnico

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če

želena črka ni prva na tipki. Tapnite in pridržite vrstico s kandidati, če si želite

ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite

vnesti. Večkrat tapnite ta gumb, dokler ni izbran želeni znak. Nato za naslednji

znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje številk s telefonsko tipkovnico

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite . Prikaže se telefonska tipkovnica

s številkami.

73

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

1

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite

. Prikaže se mreža s simboli in

smeški.

2

Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite

izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.