Sony Xperia Z5 Compact - Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

Për të dërguar mesazhe multimediale ose për t'u qasur në internet kur nuk ka rrjet Wi-Fi

të disponueshëm, duhet të keni një lidhje të dhënash celulare funksionuese me cilësimet

e sakta të internetit dhe MMS-ve (Shërbimi i mesazhimit multimedial). Ja disa këshilla:

Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet e internetit dhe të MMS-ve

vijnë të parainstaluara në pajisje. Atëherë, mund të filloni përdorimin e internetit dhe të

dërgoni mesazhe multimediale menjëherë.

Është e mundur të shkarkohen këto cilësime përmes Wi-Fi.

Mund t'i shtoni, ndryshoni ose fshini manualisht cilësimet e internetit dhe MMS-ve në

pajisjen tuaj në çdo kohë. Nëse e ndryshoni ose e fshini gabimisht një cilësim të internetit

ose MMS-ve, shkarkoni përsëri cilësimet e internetit dhe MMS-ve.

Nëse nuk mund të qaseni në internet nëpërmjet një rrjeti celular ose nëse mesazhimi

multimedial nuk funksionon, megjithëse cilësimet e internetit dhe MMS-ve janë shkarkuar

me sukses në pajisjen tuaj, referojuni këshillave për zgjidhjen e problemeve për pajisjen

tuaj në

www.sonymobile.com/support/

për mbulimin me sinjal, të dhënat celulare dhe

problemet me MMS-të.

Nëse regjimi STAMINA është i aktivizuar për të kursyer energji, i gjithë trafiku i të dhënave

celulare do të ndërpritet kur ekrani të jetë joaktiv. Nëse kjo shkakton probleme të lidhjes,

provoni të përjashtoni disa aplikacione dhe shërbime nga ndërprerja, ose çaktivizoni

përkohësisht regjimin STAMINA.

Nëse e përdorni një pajisje me shumë përdorues, vetëm pronari, d.m.th. përdoruesi

kryesor, mund të shkarkojë cilësime të internetit dhe të mesazhimit nga menyja e

Cilësimeve, por cilësimet e shkarkuara zbatohen për të gjithë përdoruesit.

Për të shkarkuar cilësimet e internetit dhe MMS-ve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Cilësimet e internetit.

3

Trokitni lehtë

PRANONI. Pasi cilësimet të jenë shkarkuar me sukses, do të

shfaqet në shiritin e statusit dhe trafiku i të dhënave celulare do të aktivizohet

automatikisht.

Nëse cilësimet nuk mund të shkarkohen në pajisjen tuaj, kontrolloni fuqinë e sinjalit të lidhjeve

të rrjetit celular ose

Wi-Fi. Lëvizni në një vendndodhje të hapur pa pengesa ose shkoni afër një

dritareje dhe pastaj provojeni përsëri.

52

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar cilësimet e internetit dhe MMS-ve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë

Emrat e pikave të qasjes > .

4

Trokitni lehtë

Emri dhe futni emrin që dëshironi, më pas trokitni lehtë OK.

5

Trokitni lehtë

APN dhe futni emrin e pikës së qasjes, më pas trokitni lehtë OK.

6

Futni të gjitha informacionet e tjera që kërkohen. Nëse nuk e dini se çfarë

informacioni kërkohet, kontaktoni me operatorin e rrjetit për më shumë detaje.

7

Kur të përfundoni, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

Për të parë cilësimet e shkarkuara të internetit dhe MMS-ve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë

Emrat e pikave të qasjes.

4

Për të parë më shumë hollësi, trokitni lehtë te një nga objektet e disponueshme.