Sony Xperia Z5 Compact - Cilësimet e videokamerës

background image

Cilësimet e videokamerës

Për të rregulluar cilësimet e videokamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

.

3

Për të shfaqur cilësimet, trokitni lehtë .

4

Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni dhe më pas bëni ndryshimet tuaja.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të videokamerës

Përzgjedhja e skenës

Tipari i Përzgjedhjes së skenës ju ndihmon për ta konfiguruar shpejt kamerën për situata

të zakonshme, duke përdorur skenat e paraprogramuara të videos. Cilësimi i secilës

skenë është i projektuar të prodhojë videon me cilësi më të lartë të mundshme në një

mjedis të caktuar të regjistrimit.

Automatik

Përzgjedhja e skenës është automatike.

Joaktiv

Tipari i Përzgjedhjes së skenës është joaktiv dhe mund të regjistroni video manualisht.

Marrje artistike

Përdoreni për regjistrimin e videove ndaj sfondeve të buta.

Peizazh

Përdoreni për video peizazhi. Kamera fokusohet në objekte të largëta.

Skenë natën

Kur është e aktivizuar, ndjeshmëria ndaj dritës shtohet. Përdoreni në mjedise me ndriçim të dobët.

Videot e objekteve që lëvizin me shpejtësi mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur, ose

përdorni një mbështetje. Për të përmirësuar cilësinë e videos, çaktivizojeni regjimin e natës kur

kushtet e ndriçimit janë të mira.

Plazh

Përdoreni për videot e skenave buzë detit ose buzë liqenit.

Borë

Përdoreni në mjedise të ndritshme për të shmangur videot e mbiekspozuara.

Sporte

118

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përdoreni për video të objekteve që lëvizin me shpejtësi. Koha e shkurtër e ekspozimit e minimizon

turbullimin prej lëvizjes.

Festë

Përdoreni për video në mjedise të brendshme me ndriçim të dobët. Kjo skenë zgjedh ndriçimin e

sfondit në mjedise të brendshme ose dritën e qirinjve. Videot e objekteve që lëvizin me shpejtësi

mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur, ose përdorni një mbështetje.

Rezolucioni i videos

Rregulloni rezolucionin e videos për formatet e ndryshme.

HD e plotë (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formati HD i plotë (Përcaktim i lartë i plotë) me 30 fps dhe raportin e pamjes 16:9.

HD e plotë (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formati HD i plotë (Përcaktim i lartë i plotë) me 60 fps dhe raportin e pamjes 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formati HD (Përcaktim i lartë) me raportin e pamjes 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formati VGA me raportin e pamjes 4:3.

MMS

Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e regjistrimit e këtij formati

të videos është e kufizuar, në mënyrë që skedarët e videove të mund të përfshihen në një mesazh

multimedial.

Regjistrimi automatik (video)

Aktivizoni regjistrimin automatik për të nxjerrë automatikisht fotografi ndërkohë që

regjistroni një video. Duke përdorur tiparin Smile Shutter™, kamera nxjerr automatikisht

fotografi çasti të fytyrave të buzëqeshura ndërkohë që vazhdoni të regjistroni videon.

Për të aktivizuar Smile Shutter™ (video)

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Regjistrimi automatik (video) > Smile Shutter.

SteadyShot™

Gjatë regjistrimit të një videoje, mund ta keni të vështirë ta mbani pajisjen pa lëvizur.

Stabilizuesi ju ndihmon duke kompensuar lëvizjet e vogla të dorës tuaj.

Aktiv inteligjent

Aktivizojeni për të kompensuar dridhjet e mëdha dhe të vogla të kamerës.

Standarde

Aktivizojeni për të hequr dridhjet me frekuencë të lartë të kamerës.

Joaktiv

Stabilizuesi është i çaktivizuar.

Drita e dorës

Përdorni dritën e dorës për të siguruar ndriçim për videot kur kushtet e ndriçimit të

ambientit janë të dobëta ose kur ka dritë në sfond. Ikona e blicit të videove është e

disponueshme në ekranin e videokamerës. Kini parasysh që cilësia e videos mund të jetë

ndonjëherë më e mirë pa dritë, edhe nëse kushtet e ndriçimit janë të dobëta.

Aktiv

Joaktiv

119

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Informacione të mëtejshme për mbështetjen për kamerën

Përdorni menynë e Ndihmës për të kërkuar për teste në lidhje me kamerën dhe

informacione të tjera të dobishme. Për të pasur qasje te mbështetja, ndiqni hapat më

poshtë.

1

Hapni aplikacionin e kamerës.

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Më shumë > Ndihma.

120

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.