Sony Xperia Z5 Compact - Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin

background image

Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin

Për informacione mbi garancinë, normën SAR (Norma specifike e absorbimit) dhe

udhëzimet e sigurisë, lexoni Informacionet e rëndësishme që jepen nën

Cilësimet >

Informacion mbi telefonin > Informacion ligjor në pajisjen tuaj. Për informacione mbi ID-

në e FCC-së, trokitni lehtë

Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Certifikatat.