Sony Xperia Z5 Compact - Kalendari

background image

Kalendari

Përdorni aplikacionin Kalendari për të menaxhuar planifikimin e kohës tuaj. Nëse keni

hyrë në pajisjen tuaj dhe e keni sinkronizuar me një ose disa llogari në linjë që përfshijnë

kalendarët, për shembull, me llogarinë tuaj të Google™ ose me llogarinë e Xperia™ me

Facebook, atëherë ngjarjet e kalendarit nga këto llogari do të shfaqen edhe në

aplikacionin Kalendari. Mund të përzgjidhni se cilët kalendarë dëshironi të integroni në

pamjen e kombinuar të Kalendarit.
Kur afrohet koha e një takimi, pajisja juaj riprodhon një tingull njoftimi për t'ju kujtuar.

Gjithashtu, shfaqet në rripin e gjendjes.

1

Përzgjidhni një lloj pamjeje dhe kalendarët që dëshironi të shikoni

2

Ktheheni në datën aktuale

3

Qasuni te cilësimet dhe opsionet e tjera

4

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të shfletuar më shpejt

5

Data e përzgjedhur

6

Axhenda për ditën e përzgjedhur

7

Shtoni një ngjarje kalendari

Për të krijuar një ngjarje në kalendar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Nëse e keni sinkronizuar kalendarin tuaj me një ose më shumë llogari, përzgjidhni

llogarinë në të cilën dëshironi të shtoni këtë ngjarje. Nëse dëshironi ta shtoni këtë

ngjarje vetëm në pajisjen tuaj, trokitni lehtë mbi

Kalendari i pajisjes.

4

Futni ose përzgjidhni informacionin e dëshiruar dhe shtoni pjesëmarrësit në ngjarje.

5

Për të ruajtur ngjarjen dhe për të dërguar ftesat, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të parë një ngjarje në kalendar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi ngjarjen që dëshironi të shihni.

Për të parë shumë kalendarë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj shenjoni kutitë e zgjedhjes për kalendarët që

dëshironi të shihni.

Për zoom në pamjen e kalendarit

Kur të jetë përzgjedhur pamja

Java ose Dita, afroni gishtat në ekran për të

zmadhuar.

146

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të afishuar festat kombëtare tek aplikacioni Kalendari

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Trokitni lehtë mbi

Festat kombëtare.

4

Përzgjidhni një opsion ose një kombinim opsionesh, pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

Për të afishuar ditëlindjet tek aplikacioni Kalendari

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet> Ditëlindjet.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Ditëlindjet në të djathtë.

Për të afishuar parashikimet e motit tek aplikacioni Kalendari

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Trokitni lehtë mbi

Parashikimi i motit, pastaj zvarriteni rrëshqitësin pranë

Parashikimi i motit në të djathtë.

4

Nëse shërbimet e vendndodhjes janë çaktivizuar, trokitni lehtë mbi

Vendbanimi,

pastaj kërkoni për qytetin që dëshironi të shtoni.

Për më shumë informacion se si të aktivizoni shërbimet e vendndodhjes, shikoni

Përdorimi i

shërbimeve të vendndodhjes

në faqen 143.

Për të ndryshuar cilësimet e parashikimit të motit në aplikacionin Kalendari

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Trokitni lehtë mbi

Parashikimi i motit.

4

Rregulloni cilësimet sipas dëshirës.