Sony Xperia Z5 Compact - Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

background image

Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

1

Shikoni menynë dhe një listë të të gjitha llogarive të postës elektronike dhe dosjeve

2

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

3

Qasuni te cilësimet dhe opsionet

4

Lista e mesazheve të postës elektronike

5

Shkruani një mesazh të postës elektronike

Për të shkarkuar mesazhet e reja të postës elektronike

Kur kutia në hyrje e postës elektronike është hapur, rrëshqitni shpejt poshtë në

listën e mesazheve.

Para se të provoni të shkarkoni mesazhet e reja të postës elektronike, sigurohuni që keni një

lidhje funksionale të të dhënave. Për më shumë informacion rreth sigurimit të lidhjeve të të

dhënave të suksesshme, shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

në faqen 52.

96

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni. Nëse dëshironi të kontrolloni

menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë dhe më

pas trokitni lehtë

Kutia në hyrje kombinuar.

4

Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë te

mesazhi i postës elektronike që dëshironi të lexoni.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë

Posta

elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë dhe

përzgjidhni llogarinë nga e cila dëshironi të dërgoni mesazhin e postës elektronike.

3

Trokitni lehtë dhe më pas shkruani emrin ose adresën e postës elektronike të

marrësit dhe përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

4

Futni subjektin dhe tekstin e mesazhit të postës elektronike dhe më pas trokitni

lehtë .

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

të cilit dëshironi t'i përgjigjeni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përgjigju ose Përgjigju

të gjithëve.

2

Futni përgjigjen tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të përcjellë një mesazh të PE-së

1

Në kutinë tuaj në hyrje të postës elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill.

2

Shkruani emrin ose adresën e postës elektronike të marrësit dhe më pas

përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

3

Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të ruajtur ose parë bashkëngjitjen e një mesazhi të postës elektronike

1

Gjeni dhe trokitni lehtë te mesazhi i postës elektronike që përmban bashkëngjitjen

që dëshironi të shikoni. Mesazhet e postës elektronike me bashkëngjitje tregohen

nga .

2

Pasi të hapet mesazhi i postës elektronike, gjeni bashkëngjitjen në trupin e

mesazhit të postës elektronike dhe më pas trokitni lehtë te

RUAJ ose SHIKONI

pranë saj.

Për të ruajtur adresën e postës elektronike të një dërguesi në kontaktet tuaja

1

Gjeni dhe trokitni lehtë te një mesazh në kutinë e hyrjes të postës elektronike.

2

Trokitni lehtë tek emri i dërguesit, trokitni lehtë te

Shtoje te Kontaktet dhe më pas

trokitni lehtë

OK.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë te

Krijo një kontakt të ri.

4

Redaktoni informacionet e kontaktit, nëse dëshironi, dhe më pas trokitni lehtë te

RUAJ.

97

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.