Sony Xperia Z5 Compact - Trajtimi inteligjent i telefonatave

background image

Trajtimi inteligjent i telefonatave

Mund t'i trajtoni telefonatat në hyrje pa e prekur ekranin, duke aktivizuar funksionin e

Trajtimit inteligjent të telefonatave. Pasi aktivizohet, mund t'i trajtoni telefonatat në

mënyrën e mëposhtme:

Përgjigje: afrojeni pajisjen në vesh.

Refuzim: tundeni pajisjen.

Zile joaktive: kthejeni pajisjen përmbys.

Për të aktivizuar funksionin e trajtimit inteligjent të telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë

Trajtimi inteligj. i telefon..

4

Nën

Trajtimi inteligj. i telefon., zvarritni rrëshqitësin në të djathtë.