Sony Xperia Z5 Compact - Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni

background image

Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni

Kur udhëtoni jashtë rrjetit bazë celular, mund të duhet të qaseni në internet duke

përdorur trafikun e të dhënave celulare. Në këtë rast, duhet të aktivizoni roaming e të

dhënave në pajisjen tuaj. Mund të keni tarifa shtesë kur aktivizoni roaming e të dhënave.

143

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht tarifat përkatëse të transmetimit të të

dhënave.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar roaming e të dhënave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar roaming e të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Roaming i të dhënave për të aktivizuar ose çaktivizuar

funksionin.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënave kur trafiku i të dhënave është i çaktivizuar.