Sony Xperia Z5 Compact - Regjimi në aeroplan

background image

Regjimi në aeroplan

Në regjimin në aeroplan, transmetuesit e rrjetit dhe të radios mbahen të fikur për të mos

shkaktuar ndërhyrje në pajisjet e ndjeshme. Megjithatë, mund të kryeni përsëri telefonata

të urgjencës, të luani lojëra, të dëgjoni muzikë, të shikoni video dhe përmbajtje të tjera,

për sa kohë që kjo përmbajtje është e ruajtur në kartën e kujtesës ose në hapësirën

144

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

ruajtëse të brendshme. Mund të njoftoheni po ashtu nga alarmet, nëse janë të

aktivizuara.

Aktivizimi i regjimit në aeroplan zvogëlon konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin në aeroplan

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Modalitet Në avion.

145

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.