Sony Xperia Z5 Compact - Skladište i memorija

background image

Skladište i memorija

Vaš uređaj ima nekoliko različitih opcija za skladištenje i memoriju.

Interna memorija ima oko

32 GB i koristi se za skladištenje preuzetog ili prenetog

sadržaja, kao i ličnih podešavanja i podataka. Neki primeri podataka koji su sačuvani u

internom skladištu su podešavanja za alarm, jačinu zvuka i jezik; e-pošta; markeri;

događaji u kalendaru; fotografije; video zapisi i muzika.

Da biste dobili više prostora za skladištenje, možete da koristite prenosivu memorijsku

karticu od najviše

128 GB. Medijske datoteke i određene aplikacije, zajedno sa

povezanim podacima, mogu se prebaciti na ovaj tip memorije kako bi se oslobodilo

interno skladište. Neke aplikacije, na primer, aplikacija kamere, mogu čuvati podatke

direktno na memorijskoj kartici.

Dinamička memorija (RAM) ima oko

2 GB i ne može da se koristi za skladištenje. RAM se

koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Možda ćete morati zasebno da kupite memorijsku karticu.

Pročitajte više o korišćenju memorije na Android uređajima tako što ćete preuzeti Belu knjigu

za svoj uređaj na lokaciji

www.sonymobile.com/support/

.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija uređaja se puni usled normalne upotrebe uređaja. Ako uređaj počne da radi

sporije ili ako aplikacije iznenada počnu da se isključuju, trebalo bi da uzmete u obzir

sledeće savete:

Uvek imajte najmanje

500 MB dostupne unutrašnje memorije.

Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Obrišite keš memoriju svih aplikacija.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Prebacite aplikacije na memorijsku karticu ako je unutrašnja memorija puna.

Prenesite fotografije, video zapise i muziku iz unutrašnje memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može da pročita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da

formatirate karticu. Imajte u vidu da se pri formatiranju briše sav sadržaj sa memorijske

kartice.

Ako delite uređaj kao jedan od korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni

korisnik, da biste mogli da obavljate određene radnje, kao što su prenos podataka na

memorijsku karticu i formatiranje memorijske kartice.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje statusa memorije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih.

Prikaz količine slobodne i iskorišćene RAM memorije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih.

3

Tapnite na , a zatim na

Napredno > Memorija.

Brisanje keš memorije za sve aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Unutrašnje deljeno skladište, a zatim pronađite stavke Keširani podaci

>

U redu i tapnite na njih.

4

Ako vam je ubačena memorijska kartica, tapnite na

Skladište > Unutrašnje

deljeno skladište

Kad obrišete keš memoriju, ne gubite nijednu važnu informaciju ili podešavanja.

Prenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

1

Proverite da li je u vaš uređaj ubačena memorijska kartica.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija > Prenos podataka i

tapnite na njih.

4

Označite datoteke koje želite da prenesete na memorijsku karticu.

5

Tapnite na

Prenesi.

Zaustavljanje pokretanja aplikacija i usluga

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na stavke

NASILNO ZAUSTAVI > U

redu.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Skladište i memorija i tapnite na njih.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Napredno > Skladište > SD kartica > , pa tapnite

na

Podešavanja > Format > Izbriši i formatiraj.

Sav sadržaj na memorijskoj kartici briše se kad je formatirate. Proverite da li ste napravili

rezervne kopije svih podataka koje želite da sačuvate. Da biste napravili rezervnu kopiju

sadržaja, možete ga kopirati na računar. Više informacija potražite u odeljku

Upravljanje

datotekama pomoću računara

na stranici 44.