Sony Xperia Z5 Compact - Organizacija e-poruka

background image

Organizacija e-poruka

Sortiranje e-poruka

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog sa

prijemnim sandučetom koje želite da sortirate. Ako želite odjednom da sortirate e-

poruke na svim nalozima e-pošte, tapnite na stavku , a zatim na

Kombinovano

prij. sand..

4

Tapnite na , a zatim na stavku

Sortiraj.

5

Izaberite opciju sortiranja.

95

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pretraživanje e-poruka

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog koji želite

da potražite. Ako želite odjednom da pretražite sve naloge e-pošte, tapnite na

stavku , a zatim na

Kombinovano prij. sand..

3

Tapnite na stavku .

4

Unesite tekst za pretragu, a zatim dodirnite dugme na tastaturi.

5

Rezultat pretrage se pojavljuje na listi sortiranoj po datumu. Dodirnite e-poruku

koju želite da otvorite.

Prikazivanje svih fascikli jednog naloga za e-poštu

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na

stavku

E-pošta.

2

Tapnite na , a zatim izaberite nalog koji želite da proverite.

3

U okviru naloga koji želite da proverite izaberite stavku

Prikaži sve fascikle.

Brisanje e-poruka

1

Tapnite i zadržite poruku koju želite da izbrišete dok uređaj ne počne da vibrira.

2

Označite polja za potvrdu za poruke koje želite da izbrišete.

3

Tapnite na

Takođe možete da listate poruku nadesno da biste je izbrisali.

Premeštanje e-poruke u drugu fasciklu

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, brzo prevucite nalevo poruku koju

želite da premestite.

2

Tapnite na

Premesti, a zatim izaberite fasciklu.