Sony Xperia Z5 Compact - Podešavanje e-pošte

background image

Podešavanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju da biste slali i primali e-poruke putem naloga e-

pošte. Možete imati više naloga e-pošte istovremeno, uključujući korporativne Microsoft

Exchange ActiveSync naloge.

Podešavanje naloga za e-poštu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Pošalji e-poruku i tapnite na nju.

3

Pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste završili podešavanje.

Za neke usluge e-pošte ćete možda morati da kontaktirate vašeg dobavljača usluga e-pošte u

vezi sa informacijama o detaljnim podešavanjima naloga za e-poštu.

Dodavanje dodatnog naloga za e-poštu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Pošalji e-poruku i tapnite na nju.

3

Tapnite na , a zatim na stavke

Podešavanja > Dodaj nalog.

4

Pratite uputstva na ekranu. Ako se podešavanja naloga za e-poštu ne mogu

preuzeti automatski, podešavanje dovršite ručno.

5

Kada završite, tapnite na dugme

DALJE.