Sony Xperia Z5 Compact - Meni početnog ekrana aplikacije „Album“

background image

Meni početnog ekrana aplikacije „Album“

Preko menija početnog ekrana aplikacije „Album“ možete pregledati foto-albume,

uključujući fotografije i video snimke koje ste snimili uz korišćenje specijalnih efekata, kao

i sadržaj koji delite na mreži putem usluga kao što su Picasa™ i Facebook. Kada se

prijavite na te platforme, možete upravljati sadržajem i pregledati slike na mreži. Iz

aplikacije „Album“ možete i da dodajete geografske oznake fotografijama, izvršite

osnovne zadatke uređivanja i koristite metode kao što su Bluetooth® bežična tehnologija

i e-pošta da biste delili sadržaj.

1

Vratite se na početni ekran aplikacije „Album“ da biste videli kompletan sadržaj

2

Pregledajte svoje omiljene fotografije i video snimke

3

Prikaz svih video zapisa sačuvanih na uređaju

4

Pregledajte fotografije na mapi ili u prikazu globusa

5

Prikažite sve fotografije i video snimke snimljene kamerom uređaja uz korišćenje specijalnih efekata

6

Pogledajte sve fotografije i video snimke sačuvane na uređaju u različitim fasciklama

7

Pogledajte sve fotografije sa licima

8

Pregledajte fotografije i video snimke na drugim uređajima na istoj mreži

9

Otvorite meni sa podešavanjima za aplikaciju „Album“

10 Otvorite veb podršku

11 Prikažite fotografije sa usluga na mreži

Prikaz fotografija sa usluga na mreži u aplikaciji „Album“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Album, a zatim na stavku .

3

Tapnite na željenu uslugu na mreži, a zatim pratite uputstva na ekranu za prve

korake. Prikazuju se svi dostupni albumi na mreži koje ste otpremili u uslugu.

4

Tapnite na bilo koji album da biste prikazali sadržaj, a zatim tapnite na fotografiju u

albumu.

5

Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video.

Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.