Sony Xperia Z5 Compact - Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“

background image

Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“

Ako kontakte sinhronizujete sa novim nalogom ili na drugi način uvezete informacije o

kontaktima, može se desiti da duplirate neke stavke u aplikaciji „Kontakti“. Ako dođe do

toga, možete da povežete duplikate da biste napravili jednu stavku. Ako stavke povežete

greškom, kasnije ponovo možete da ih razdvojite.

Povezivanje kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite i zadržite kontakt koji želite da spojite sa drugim kontaktom.

3

Označite polje pored kontakta koji želite da spojite.

4

Tapnite na , a zatim na

Objedini. Informacije prvog kontakta objedinjuju se sa

drugim, a povezani kontakti se na listi prikazuju kao jedan.

5

Tapnite na

POVEZIVANJE da biste potvrdili.

Razdvajanje povezanih kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na povezani kontakt koji želite da uredite, a zatim na .

3

Tapnite na , a zatim na

Razdvoji.

4

Tapnite na

RASKIDANJE VEZE da biste potvrdili.