Sony Xperia Z5 Compact - Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla

background image

Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla

Uređaj možete da povežete sa kompatibilnim televizorom pomoću MHL kabla i da na

ekranu televizora preslikate sadržaj sa uređaja.

MHL i HDMI™ kablovi i adapteri se prodaju zasebno.

Sony ne garantuje da će uređaj podržavati sve vrste MHL i HDMI™ kablova i adaptera.

Prikaz sadržaja uređaja na TV uređaju koji podržava MHL unos

1

Povežite uređaj sa TV uređajem pomoću MHL kabla. se pojavljuje na statusnoj

liniji uređaja kada se uspostavi veza.

2

TV uređaj prikazuje ekran vašeg uređaja.

Ako vaš uređaj ne detektuje ekran koji je povezan preko MHL kabla, ponovo priključite MHL

kabl i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB uređaj.

Da biste sadržaj sa uređaja prikazali na televizoru koji podržava HDMI™ unos

1

Povežite uređaj sa MHL adapterom i povežite adapter sa USB portom sa izvorom

napajanja.

2

Povežite adapter sa televizorom pomoću HDMI™ kabla. se pojavljuje na

statusnoj traci uređaja kada se uspostavi veza.

3

Televizor prikazuje ekran uređaja.

Prikaz pomoći za korišćenje daljinskog upravljača televizora

1

Dok je uređaj priključen na televizor, prevucite statusnu traku nadole da biste

otvorili tablu za obaveštenja.

2

Dodirnite dugme

MHL je povezan. MHL podešavanja se pojavljuju na ekranu

televizora.

3

Izaberite stavku

Korišćenje daljinskog upravljača.

Možete da izaberete stavku

Veličina video snimka izlaza kako biste prilagodili veličinu izlaza na

ekranu televizora. Ova postavka se ne pojavljuje u okviru MHL podešavanja ako televizor već

ima omogućenu opciju automatskog podešavanja veličine.

Da biste otvorili tablu za obaveštenja, možete i da pritisnete žuto dugme na daljinskom

upravljaču televizora.

Prekid veze uređaja i TV aparata

Iskopčajte MHL kabl ili MHL adapter iz uređaja.