Sony Xperia Z5 Compact - Korišćenje uređaja u vlažnom i prašnjavom okruženju

background image

Korišćenje uređaja u vlažnom i prašnjavom okruženju

Vaš uređaj je vodootporan i zaštićen od prašine, tako da ne morate da brinete ako vas

uhvati kiša ili ako želite da sperete prljavštinu pod slavinom, ali ne zaboravite: svi portovi i

pričvršćeni poklopci moraju biti čvrsto zatvoreni. Ne smete: da stavljate uređaj u

potpunosti pod vodu; ili da ga izlažete morskoj vodi, slanoj vodi, hlorisanoj vodi ili

tečnostima kao što su pića. Zloupotreba i nepravilna upotreba uređaja će poništiti

garanciju. Uređaj ima oznaku stepena zaptivenosti IP65/68. Dodatne informacije

potražite na lokaciji

www.sonymobile.com/waterproof/

.

Vaša garancija ne pokriva oštećenja ili defekte uzrokovane zloupotrebom ili korišćenjem

uređaja protivno uputstvima kompanije Sony Mobile. Dodatne informacije o garanciji

potražite u odeljku „Važne informacije“, kojem možete pristupite na lokaciji

support.sonymobile.com

ili preko stavki

Podešavanja > O telefonu > Pravne

informacije.
Uređaj ima USB port bez poklopca. USB port mora biti potpuno suv pre priključivanja

kabla za punjenje uređaja ili prenos podataka, na primer. Ako se na uređaj prolije voda,

obrišite ga krpom od mikrofibera, okrenite USB port nadole i protresite uređaj najmanje

15 puta. Ponovite ovaj postupak ako vidite da je USB port i dalje vlažan. Priključite USB

kabl u USB port tek kad se port potpuno osuši.

150

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Sušenje USB porta

1

Pomoću mikrofiber krpe obrišite svu suvišnu vlagu iz uređaja.

2

Držite čvrsto uređaj i USB port licem nadole, pa protresite energično uređaj barem

15 puta.

3

Ako je vlaga i dalje vidljiva u USB portu, ponovo protresite uređaj nekoliko puta.

4

Koristite mikrofiber krpu da biste obrisali svu suvišnu vlagu iz USB porta.