Sony Xperia Z5 Compact - Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

background image

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može da testira određenu funkciju ili da pokrene

kompletan dijagnostički test da bi proverila da li Xperia™ uređaj radi ispravno.
Xperia™ Diagnostics može da uradi sledeće:

Procene potencijalne hardverske ili softverske probleme na Xperia™ uređaju.

Analizira performanse aplikacija na uređaju.

Evidentira broj propuštenih poziva tokom prethodnih 10 dana.

Identifikuje instalirani softver i pruži korisne detalje o uređaju.

Aplikacija Xperia™ Diagnostics je unapred instalirana na većini Android™ uređaja kompanije

Sony. Ako opcija „Dijagnostika“ nije dostupna u odeljku

Podešavanja > O telefonu ili u meniju

ALATKE u aplikaciji Podrška, možete da preuzmete light verziju pomoću aplikacije Play

Store™.