Sony Xperia Z5 Compact - Korišćenje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u automobilu

background image

Povezivanje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u automobilu

Povežite uređaj i sistem za zabavu i informacije u automobilu koristeći USB kabl.

Ekran uređaja pojavljuje se na ekranu sistema za zabavu i informacije u

automobilu.

Ako se veza između uređaja i sistema za zabavu i informacije u automobilu ne uspostavi

automatski, možda ćete morati ručno da pokrenete MirrorLink™.

Ručno pokretanje funkcije MirrorLink™

1

Uverite se da je vaš uređaj povezan sa sistemom za zabavu i informacije u

automobilu putem USB kabla.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > MirrorLink™ i tapnite na

njih.

4

Tapnite na

Pokreni MirrorLink™, a zatim na OK.

5

Ako povezivanje i dalje nije uspešno, tapnite na

Mrežna adresa da biste postavili

drugu mrežnu adresu, a zatim pokušajte ponovo.