Sony Xperia Z5 Compact - Pozivanje iz razmene poruka

background image

Pozivanje iz razmene poruka

Pozivanje pošiljaoca poruke

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor, zatim tapnite na .

Čuvanje broja pošiljaoca u vidu kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na

SAČUVAJ.

3

Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na

Napravi novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme

SAČUVAJ.