Sony Xperia Z5 Compact - Sadržaj

background image

Sadržaj

Prvi koraci...................................................................................... 7

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sklop.................................................................................................. 8
Zaštita ekrana..................................................................................... 9
Prvo pokretanje uređaja...................................................................... 9
Zašto mi je potreban Google™ nalog?.............................................. 10

Bezbednost uređaja..................................................................... 12

Osiguranje zaštite vašeg uređaja....................................................... 12
Zaključavanje ekrana......................................................................... 12
Fingerprint Manager.......................................................................... 14
Automatsko otključavanje uređaja..................................................... 15
Zaštita SIM kartice............................................................................ 19
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja....................................... 19
Pronalaženje izgubljenog uređaja ......................................................20

Učenje osnovnih stvari................................................................. 22

Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................22
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 24
Početni ekran....................................................................................24
Navigacija po aplikacijama.................................................................26
Ekran aplikacija................................................................................. 28
Male aplikacije...................................................................................29
Vidžeti............................................................................................... 30
Prečice i fascikle................................................................................31
Pozadina i teme................................................................................ 32
Pravljenje snimka ekrana................................................................... 32
Snimanje ekrana............................................................................... 32
Obaveštenja......................................................................................33
Ikone na statusnoj liniji.......................................................................36
Pregled aplikacija.............................................................................. 38

Baterija i održavanje.....................................................................40

Punjenje uređaja................................................................................40
Upravljanje baterijom i napajanjem.....................................................41
Ažuriranje uređaja..............................................................................43
Održavanje pomoću računara........................................................... 44
Skladište i memorija.......................................................................... 45
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja..................................... 46

Preuzimanje aplikacija..................................................................50

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™..................................50

2

background image

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 50

Internet i mreže............................................................................ 51

Pretraživanje veba............................................................................. 51
Internet i MMS podešavanja .............................................................51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Deljenje mobilne veze za prenos podataka........................................ 54
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................55
Izbor mobilnih mreža......................................................................... 56
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................57

Sinhronizovanje podataka na uređaju.......................................... 58

Sinhronizacija sa nalozima na mreži...................................................58
Sinhronizacija sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®..........58

Osnovna podešavanja..................................................................60

Pristupanje podešavanjima................................................................60
Podešavanja jačina zvuka..................................................................60
Režim „Ne uznemiravaj“.................................................................... 61
Podešavanja ekrana..........................................................................62
Podešavanja aplikacija...................................................................... 64
Resetovanje aplikacija....................................................................... 65
Čuvar ekrana.....................................................................................66
Podešavanja jezika............................................................................66
Datum i vreme...................................................................................66
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Super živopisan režim....................................................................... 67
Poboljšavanje zvučnog izlaza............................................................ 67
Poništavanje buke............................................................................. 68
Više korisničkih naloga...................................................................... 69

Kucanje teksta..............................................................................72

Tastatura na ekranu...........................................................................72
Tastatura telefona..............................................................................73
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 74
Uređivanje teksta...............................................................................74
Personalizovanje tastature na ekranu................................................ 75

Pozivanje...................................................................................... 77

Upućivanje poziva............................................................................. 77
Primanje poziva.................................................................................78
Pametno rukovanje pozivima.............................................................80
Tekući pozivi......................................................................................80
Korišćenje evidencije poziva.............................................................. 81
Prosleđivanje poziva..........................................................................81
Ograničavanje poziva........................................................................ 81
Više poziva........................................................................................82

3

background image

Konferencijski pozivi.......................................................................... 83
Govorna pošta.................................................................................. 83
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................84

Kontakti........................................................................................ 85

Pretraživanje i pregledanje kontakata.................................................85
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 85
Prenos kontakata.............................................................................. 87
Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 88
Omiljeno............................................................................................88
Slanje informacija o kontaktu.............................................................89
Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“..................................89
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 89

Razmena poruka i ćaskanje......................................................... 91

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 91
Organizacija poruka.......................................................................... 92
Pozivanje iz razmene poruka............................................................. 93
Podešavanja za razmenu poruka.......................................................93
Brza razmena poruka i video ćaskanje.............................................. 93

E-pošta.........................................................................................94

Podešavanje e-pošte........................................................................ 94
Slanje i primanje e-poruka................................................................. 94
Organizacija e-poruka....................................................................... 95
Podešavanja za nalog e-pošte.......................................................... 96
Gmail™.............................................................................................97

Muzika i FM radio.........................................................................98

Prenos muzike na uređaj................................................................... 98
Slušanje muzike................................................................................ 98
Meni „Muzika“................................................................................. 100
Liste pesama.................................................................................. 100
Deljenje muzike............................................................................... 101
Poboljšavanje zvuka........................................................................ 101
Prepoznavanje muzike uz TrackID™................................................102
Slušanje radija................................................................................. 103
Omiljene radio stanice..................................................................... 104
Podešavanja radio zvuka.................................................................104

Kamera....................................................................................... 105

Snimanje fotografija i video zapisa................................................... 105
Opšte postavke za kameru..............................................................106
Podešavanja fotoaparata.................................................................111
Podešavanja video-kamere............................................................. 115

4

background image

Fotografije i video zapisi u Albumu............................................ 117

Prikazivanje fotografija i video zapisa............................................... 117
Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima......................... 118
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“................... 119
Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“................120
Skrivanje fotografija i video zapisa................................................... 120
Meni početnog ekrana aplikacije „Album“........................................121
Prikazivanje fotografija na mapi........................................................121

Video zapisi................................................................................ 123

Aplikacija „Video“............................................................................ 123
Prenos video sadržaja na uređaj......................................................124
Upravljanje video sadržajem............................................................ 124
Movie Creator................................................................................. 124

Mogućnost povezivanja............................................................. 126

Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla................126
Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru..........................126
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima............................. 127
Povezivanje uređaja sa USB priborom.............................................129
Povezivanje uređaja sa DUALSHOCK™ 4 bežičnim kontrolerom.....130
NFC................................................................................................ 130
Bluetooth® bežična tehnologija.......................................................132

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme......................... 135

Pregled aplikacije Smart Connect....................................................135
Upravljanje priborom....................................................................... 136
Google pretraga i trenutno.............................................................. 136
Korišćenje aplikacije „Paket novosti“............................................... 137
Korišćenje uređaja kao novčanika................................................... 137

Putovanja i mape........................................................................138

Korišćenje usluga lokacije................................................................138
Google Maps™ i navigacija............................................................. 138
Korišćenje razmene podataka tokom putovanja.............................. 138
Korišćenje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u
automobilu...................................................................................... 139
Režim rada u avionu........................................................................139

Sat i kalendar............................................................................. 141

Kalendar......................................................................................... 141
Sat..................................................................................................142

Pristupačnost............................................................................. 145

Pokret uvećavanja...........................................................................145
Veličina fonta...................................................................................145
Veličina prikaza................................................................................145
Ispravljanje boje...............................................................................145

5

background image

TalkBack......................................................................................... 146
Mono zvuk...................................................................................... 146
TTY (teleprinter) režim......................................................................146
Pristup pomoću prekidača.............................................................. 146

Podrška i pravne informacije......................................................148

Aplikacija za podršku...................................................................... 148
Xperia™ Tips.................................................................................. 148
Pomoć u menijima i aplikacijama.....................................................148
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 148
Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka................................... 148
Pomozite nam da poboljšamo naš softver.......................................150
Korišćenje uređaja u vlažnom i prašnjavom okruženju..................... 150
Garancija, SAR i smernice za upotrebu........................................... 151
Recikliranje uređaja......................................................................... 151
Pravne informacije...........................................................................152

6