Sony Xperia Z5 Compact - Male aplikacije

background image

Male aplikacije

Male aplikacije predstavljaju minijaturne aplikacije koje se mogu pokretati preko drugih

aplikacija na istom ekranu da bi se omogućio multitasking. Na primer, možete da imate

otvorenu veb stranicu koja prikazuje detalje kursne liste, a zatim da otvorite malu

aplikaciju „Kalkulator“ preko nje i da vršite izračunavanja. Možete da otvorite prozor sa

malim aplikacijama sa ekrana sa nedavno korišćenim aplikacijama. Da biste preuzeli još

malih aplikacija, idite na Google Play™.

Otvaranje male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .

2

Tapnite na

MALE APLIKACIJE.

3

Tapnite na malu aplikaciju koju želite da otvorite.

Možete da otvorite nekoliko malih aplikacija u isto vreme.

Zatvaranje malih aplikacija

Tapnite na u prozoru sa malim aplikacijama.

Preuzimanje male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .

2

Tapnite na

MALE APLIKACIJE.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na .

5

Pronađite malu aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da

biste je preuzeli i dovršili instalaciju.

29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Premeštanje male aplikacije

Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i zadržite gornji levi ugao male

aplikacije, a zatim je premestite na željeno mesto.

Umanjivanje male aplikacije

Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i zadržite gornji levi ugao male

aplikacije, a zatim je prevucite u desni ugao ili donji deo ekrana.

Neke male aplikacije možete da umanjite ako tapnete na ikonu .

Uklanjanje male aplikacije

1

Tapnite na .

2

Pronađite stavku

MALE APLIKACIJE i tapnite na nju.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na

Deinstaliraj malu aplikaciju, zatim odaberite malu aplikaciju koju želite

da uklonite.

5

Tapnite na

OK.

Dodavanje vidžeta kao male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .

2

Tapnite na

MALE APLIKACIJE, a zatim na .

3

Tapnite na .

4

Izaberite vidžet.

5

Unesite ime vidžeta, ako želite, a zatim tapnite na

OK.

Preimenovanje vidžeta

1

Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .

2

Tapnite na

MALE APLIKACIJE.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na

Preimenuj vidžet, a zatim izaberite vidžet koji želite da preimenujete.

5

Unesite ime, a zatim tapnite na

U redu.

6

Tapnite na

.

Nije moguće preimenovati sve vidžete.

Brisanje vidžeta

1

Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .

2

Tapnite na

MALE APLIKACIJE.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na

Izbriši vidžet.

5

Tapnite na ikonu vidžeta koji želite da izbrišete, a zatim tapnite na

U redu .

6

Tapnite na

.

Nije moguće izbrisati sve vidžete.