Sony Xperia Z5 Compact - Google Search & Now

background image

Google Search & Now

Pake aplikasi Google pikeun neangan di internet. Anjeun bisa ngaktipkeun eupan pikeun

apdet biasa

‒ contona, Anjeun bisa meunangkeun inpormasi lalar liwat sateuacan angkat

damel, manggihan restoran nu sohor di wilayah anjeun, nempo skor ayeuna tim paporit,

jeung leuwih loba. Aplikasi bisa diakses ku ngetok dina daptar aplikasi, atawa anjeun

bisa nempatan panel dina layar Utama pikeun akses gancangan jeung gampang

macana.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun kartu Now

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Google > Search & Now > Kartu Now.

3

Tina geseran

Pinton kartu.

137

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyadangkeun panel dina layar Utama pikeun Google Search & Now

1

Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngageter.

2

Ketok , teras ketok geseran

Google Now™.

3

Anjeun ayeuna bisa ngagesek panel paling kenca dina layar Utama pikeun

ngakses antarraray Google Search & Now

Upami Anjeun nyadangkeun panel pikeun antarraray Google Search & Now, panel layar Utama

moal bisa dirobah jeung panel tambahan moal bisa ditambahkeun ka kenca. Saukut panel

paling kenca nu tiasa dicadangkeun.