Sony Xperia Z5 Compact - Néang alat nu leungit

background image

Néang alat nu leungit

Lamun anjeun boga akun Google™, ladén wéb “Tangtayungan ku my Xperia” bisa

mantuan anjeun manggihan jeung ngamankeun alat anjeun lamun alat na leungit. Lamun

anjeun atos ngaaktipkeun ladénan ieu dina alat anjeun, anjeun tiasa:

Manggihan alat anjeun dina peta.

Ngahurungkeun tanda sora sanajan alat aya dina modeu Tong diganggu.

Ngoncian alat ti jauh jeung ngajieun alat némbongkeun wincik kontak anjeun ka sasaha

nu mendakan alatna.

Mupus mémori internal jeung éksternal alat anjeun ti jarak jauh, sabagé jalan terahir.

Lamun anjeun mupus mémori internal alat maké ladén web "Tangtayungan ku my Xperia",

anjeun kedah lebet kana akun Google™ anu sateuacanna disaluyukeun dina alat ieu sanés

waktos anjeun ngaaktipkeun alat.

Ladénan “Tangtayungan ku my Xperia” bisa waé teu sadia di kabéh nagara atawa kawasan.

20

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngaktipkeun Tangtayungan ku my Xperia

1

Pastikeun anjeun boga konéksi data aktip, jeung aktipkeun ladenan lokasi dina

alat anjeun.

2

Tina

Layar mimiti, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Konci layar & kaamanan > Ditangtayungan ku my

Xperia > AKTIPKEUN.

4

Cirian kotak céntang keur nyatujuan syarat jeung katangtuan ladénan, terus ketok

TARIMA.

5

Upami ditaros, asup kana akun Google™ Anjeun, atawa jieun akun anyar lamun

Anjeun teu boga akun.

6

Jang mariksa yen Tangtayungan ku my Xperia bisa manggih alat Anjeun, buka

myxperia.sonymobile.com

terus asup make akun Google™ nu dipake dina alat

Anjeun.

Lamun anjeun babagi alat jeung sababaraha pamaké, perlu diperhatoskeun yén ladénan

Tangtayungan ku my Xperia ngan sadia jang pamaké nu asup sabagé nu bogana.

Néang alat nu leungit make Menejer Alat Android™

Google™ nawiskeun ladenan lokasi jeung ladenan web kaamanan nu disebat Menéjer

Alat Android™. Anjeun bisa make babarengan jeung, atawa alternatip pikeun,

Tangtayungan ku my Xperia. Upami alat Anjeun leungit, Anjeun bisa make Manajer Alat

Android™ pikeun:

Neangan jeung minton lokasi alat.

Ngiringin jeung ngonci alat, mupus data dina alat, atawa nambahkeun nomer telepon ka

layar konci.
Jang inpormasi tambihan ngeunaan Menejer Alat Android™, buka

www.support.google.com

.

Menéjer Alat Android™ teu ngapungsi upami alat Anjeun pareum, atawa upami teu bosa

sambungan internet. Ladenan Menéjer Alat Android™ bisa jadi teu sadia di sadaya nagara

atawa kawasan.

Pikeun ngaktipkeun Manajer Alat Android™

1

Upami Anjeun babagi alat sareng sababaraha pamake, pastikeun yen Anjeun asup

jadi nu gaduh alat.

2

Pastikeun yen Anjeun gaduh sambungan data aktip tur ladenan lokasi diaktipkeun.

3

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

4

Panggihan tur ketok

Setelan > Google > Kaamanan.

5

Ketok geseran disisi

Neangan lokasi alat ieu ti jarak jauh jeung Idinan konci

sareng pupus ti jarak jauh pikeun ngaktipkeun kadua pungsi.

6

Upami dipenta, Anjeun jawab satuju kana sarat sareng katangtuan nu

dipintonkeun ku cara ngetok

Aktipkeun administrator alat ieu.

7

Pikeun mariksa yen Manajer Alat Android™ tiasa manggihan lokasi alat Anjeun

saatos Anjeun ngaktipkeun ladenan eta, buka

www.android.com/devicemanager

tur asup nganggo akun Google™ Anjeun.

Anjeun bisa ngaktipkeun Manajer Alat Android™ ti

Konci layar & kaamanan dina administratot

Alat.

21

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.