Sony Xperia Z5 Compact - Make alat Anjeun sareng sistem inpo hiburan mobil

background image

Make alat Anjeun sareng sistem inpo hiburan mobil

Sambungkeun alat Anjeun ka sistem inpo hiburan mobil nu gaduh sertipikat MirrorLink™

make kabel USB, contona, jang make aplikasi napigasi atawa muter musik tina alat

Anjeun salila nyetir. Upami nyambung, Anjeun bisa mukaan aplikasi nganggo kadali

sistem inpo hiburan mobil.

Sababaraha aplikasi teu sadia salami keur nyieun sambungan ka MirrorLink™. Salain eta, data

nu diamankeun, sapertos video nu diamankeun ku Digital Rights Management (DRM), moal

sadia via MirrorLink™.

Nyambungkeun alat Anjeun jeung sistem inpormasi hiburan mobil

Sambungkeun alat Anjeun ka sistem inpormasi hiburan mobil nganggo kabel USB.

Layar alat Anjeun nembongkeun layar sistem inpormasi hiburan.

Anjeun bisa wae kudu ngajalankeun MirrorLink™ sacara manual upami koneksi antara alat

Anjeun jeung sistem inpormasi hiburan teu kajieun otomatis.

Pikeun ngamimitian MirrorLink™ sacara manual

1

Pastikeun yen alat Anjeun disambungkeun ka sistem inpo hiburan mobil nganggo

kabel USB.

2

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > MirrorLink™.

4

Ketok

Mimiti MirrorLink™, terus ketok OKE.

5

Upami sambungan masih gagal keneh, ketok

Alamat jaringan pikeun ngarobah

ka alamat jaringan tur cobian deui.