Sony Xperia Z5 Compact - Babagi musik

background image

Babagi musik

Pikeun ngabagikeun lagu

1

Ti layar utama Musik, kotektak ka lagu atawa albeum nu hayang dibagikeun ku

Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, teras ketok

Bagi.

3

Pilih aplikasi ti daptar aplikasi, teras turutan parentah dina-layar.

Anjeun oge tiasa ngabagikeun albeum jeung daptar puter ku cara nu sami.