Sony Xperia Z5 Compact - Telepon konprensi

background image

Telepon konprensi

Sareng hiji konprensi atanapi sauran multipartai, Anjeun tiasa gaduh hiji paguneman

gabungan sareng dua atanapi leuwih jalmi.

Kanggo wincik tentang jumlah pamilon nu Anjeun bisa tambahkeun ka telepon konprensi,

kontak operator jaringan Anjeun.

Jang nyieun telepon konprensi

1

Basa keur nelepon, ketok . Daptar telepon kumplit nembongan.

2

Jang mintonkeun papan tombol, ketok .

3

Pencet nomer telepon pamilon kadua terus ketok . Pamilon nu pertama ditahan

heula, samentawis.

4

Jang nambahkeun pamilon kadua kana telepon jeung ngamimitian telepon

konprensi, ketok .

5

Kanggo nambihan pamilon kana telepon, ulang lengkah nu cocog sapertos nu tos

dijelaskeun di luhur.

Cara nyieun paguneman pribadi sareng hiji pamilon telepon konprensi

1

Basa keur nelepon konperensi, ketok

Ngatur telepon konprensi.

2

Ketok kenop misah pamilon nu ku Anjeun hoyong diajak paguneman pribadi.

3

Pikeun mungkas paguneman pribadi tur balik ka telepon konprensi, ketok .

Pikeun nutup telepon hiji pamilon tina telepon konprensi

1

Basa keur nelepon konperensi, ketok

Ngatur telepon konprensi.

2

Ketok di sabeulah pamilon nu teleponna hayang ditutup ku anjeun.

Cara mungkas panggero konférénsi

Basa keur nelepon konperensi, ketok .