Sony Xperia Z5 Compact - Pamasangan

background image

Pamasangan

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano.

Pikeun nyelapkeun kartu SIM nano

1

Jeung alat nyanghareup ka handap, buka panutup wadah SIM nano sareng kartu

memori.

2

Betot wadah make kuku ramo.

3

Teundeun kartu SIM nano dina slot nu bener dina wadah, teras selapkeun deui

wadahna.

4

Pasang deui tutupna.

Upami Anjeun nyelapkeun kartu SIM nano basa alat keur dihurungkeun, alat bakal dibalikan

deui sacara otomatis.

8

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyelapkeun kartu memori

1

Pareuman alat Anjeun.

2

Jeung layar nyanghareup ka handap, buka panutup wadah kartu SIM nano sareng

kartu memori.

3

Betot wadah make kuku ramo.

4

Teundeun kartu memori dina slot nu bener dina wadah, teras selapkeun deui

wadahna.

5

Pasang deui tutupna.

Upami anjeun narik wadah pas alat hurung, alat bakal balikan deui sacara otomatis.

Cara nyabut kartu SIM nano

1

Buka panutup slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

2

Gunakeun kuku ramo atawa alat séjénna, buka wadah kartu SIM nano.

3

Cabut kartu SIM nano, teras selapkeun deui wadahna.

4

Pasang deui tutupna.

Pikeun nyabut kartu memori

1

Pareuman alat Anjeun.

2

Jeung alat nyanghareup ka handap, buka panutup wadah kartu SIM nano sareng

kartu memori.

3

Betot wadah make kuku ramo.

4

Cabut kartu memori, teras selapkeun deui wadahna

5

Pasang deui tutupna.