Sony Xperia Z5 Compact - Setelan talatah

background image

Setelan talatah

Pikeun ngarobah setelan bewara talatah

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan.

3

Pikeun nyetel sora bewara, ketok

Sora bewara, terus pilih hiji pilihan atawa ketok

jang milih musik nu disimpen dina alat anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

5

Pikeun nyaluyukeun setelan bewara tambahan, ketok geseran.

Pikeun Ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun laporan pangiriman pikeun talatah kaluar

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan.

3

Ketok panggeser

Laporan pangiriman pikeun ngaktipkeun atawa

nganonaktipkeun pungsi.

Saatos laporan ngirim diaktipkeun, tanda centang dipintonkeun di talatah nu tos berhasil

dikirimkeun.