Sony Xperia Z5 Compact - Hitta enhetens identifieringsnummer

background image

Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt identifieringsnummer. Det här numret kallas IMEI (International

Mobile Equipment Identity). Du bör förvara en kopia av detta nummer. Du kan till exempel

behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care för att registrera din enhet.

Om enheten blir stulen kan dessutom en del nätleverantörer använda detta nummer för

att hindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region.

Visa IMEI-numret på etikettremsan

1

Öppna luckan för nano-SIM- och minneskortets plats.

2

Ta bort SIM-/ minneskortluckan. Sätt in en nagel eller annat föremål med lång,

smal spets under kanten på etikettremsan och dra sedan remsan utåt. IMEI-

numret visas på remsan.

Du kan även visa IMEI-numret genom att öppna knappsatsen och skriva

*#06#

.

19

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa IMEI-numret via enhetsinställningarna

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Om telefonen > Status > Information om IMEI-kod.