Sony Xperia Z5 Compact - Navigera i program

background image

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna och fönstret med

de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda

program. Navigeringsknapparna är bakåtknappen, startsideknappen och knappen

Senaste apparna. Du kan även ha två appar öppna på skärmen samtidigt genom att

använda skärmdelningsläget, förutsatt att apparna har stöd för flera fönster. Vissa

program stängs när du trycker på startsideknappen för att avsluta, medan andra

program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om ett program pausas eller

körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.

1

Små appar – öppna fönstret för små appar

2

Rensa alla – stäng alla nyligen använda appar

26

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

3

Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app

4

Knappen Senaste apparna – öppna fönstret över de senast använda apparna

5

Startknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen

6

Bakåtknapp – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

Öppna fönstret för nyligen använda program

Tryck på .

Snabbt växla mellan nyligen använda appar

Tryck snabbt på två gånger.

Stänga alla nyligen använda appar

Tryck på och sedan på

RENSA ALLA.

Öppna en meny i ett program

Tryck på medan du använder programmet.

En meny är inte tillgänglig i alla program.

Skärmdelningsläge

I skärmdelningsläget kan du visa två appar på en gång, om du till exempel vill se din

inkorg och en webbläsare samtidigt.

1

Första appen i övre fönstret

2

Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren

3

Andra appen i nedre fönstret

4

Knapp för skärmdelning – välj en nyligen använd app

5

Startsideknapp – återgå till startskärmen

6

Bakåtknapp – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

Alla appar har inte stöd för skärmdelningsläge.

Använda skärmdelningsläge

1

Se till att de två appar du vill använda i skärmdelningsläget är öppna och körs i

bakgrunden.

2

Öppna den app du vill använda i skärmdelningsläget och tryck sedan på och håll

ned . Appen tilldelas den första delen av den delade skärmen.

3

Välj den andra önskade appen i miniatyrlistan.

4

Om du vill ändra storlek på fönstren i skärmdelningsläget drar du i

skärmdelningsgränsen i mitten.

5

Om du vill avsluta skärmdelningsläget trycker du på och håller ned medan

skärmdelningsfönstren visas.

27

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.