Sony Xperia Z5 Compact - Startskärm

background image

Startskärm

Startskärmen fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär

skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till 20 fönster som

sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen

representeras av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade

pricken visar vilket fönster som för närvarande visas.

24

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Välkommen till Xperia™-widgeten – tryck för att öppna widgeten och välj en åtgärd, t.ex. att kopiera

innehåll från din gamla enhet eller för att konfigurera Xperia™-tjänster.

2

Prickar – representerar antalet fönster på startskärmen.

Gå till startskärmen

Tryck på .

Bläddra på startskärmen

Starskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till högst 20 fönster) och ta bort

fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på

startskärmen.

Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

1

Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.

2

Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för

startskärmen och tryck sedan på i det övre vänstra hörnet.

När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här

tjänsten och startskärmens huvudpanel kan inte ändras. För mer information, se

Google Sök

och Nu

på sidan 134.

25

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till ett fönster på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.

2

Snabbläddra i panelerna hela vägen åt höger eller vänster och tryck sedan på .

När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här

tjänsten och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster. Om du vill ha mer

information kan du läsa

Google Sök och Nu

på sidan 134.

Ta bort ett fönster från startskärmen

1

Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.

2

Bläddra till vänster eller höger tills du kommer till det fönster du vill ta bort och

tryck på längst upp till höger i fönstret.

Inställningar på startskärmen

Avinstallera eller inaktivera ett program på startskärmen

Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från

Inställningar > Appar. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.

1

Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.

2

Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra mellan fönstren. Alla appar som kan

inaktiveras eller avinstalleras markeras med .

3

Tryck på appen och sedan på

INAKTIVERA om appen var förinstallerad på

enheten eller

OK om appen hämtades och du vill avinstallera den.

Justera ikonernas storlek på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck

sedan på .

2

Tryck på

Ikonstorlek och välj ett alternativ.