Sony Xperia Z5 Compact - Färgkorrigering

background image

Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för

användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

Aktivera färgkorrigering

1

Utgå från Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar >Tillgänglighet > Färgkorrigering.

3

Tryck till på av/på-knappen.

4

Tryck till på

Korrigeringsläge och välj sedan lämplig färgkänslighet.

Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens

prestanda.

143

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.