Sony Xperia Z5 Compact - Förstoringsrörelse

background image

Förstoringsrörelse

Med förstoringsrörelsen kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett

område på pekskärmen tre gånger i följd.

Aktivera och inaktivera förstoringsgesten

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Tillgänglighet > Förstoringsrörelse.

3

Tryck på skjutreglaget under

Förstoringsrörelse.

Förstora ett område och panorera över skärmen

1

Se till att

Förstoringsrörelse är aktiverat.

2

Förstora ett område tillfälligt genom att trycka på det tre gånger.

3

Flytta området genom att dra med två eller fler fingrar.

4

Stäng det förstorade läget, tryck på området igen tre gånger.

Med en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa ett område.