Sony Xperia Z5 Compact - Allmänna kamerainställningar

background image

Allmänna kamerainställningar

Inspelningslägen

Dra på skärmen till önskat inspelningsläge eller applistan.

Manuellt

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning, vitbalans och ISO-tal.

Bättre autojustering

Här kan du optimera inställningarna efter aktuellt motiv.

Videokamera

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning och fokusläge.

Kameraappar

Här kan du välja kameraappar manuellt.

Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på

support.sonymobile.com

.

Kameraappar

Sound Photo
Ta foton med bakgrundsljud.

AR-effekt
Ta foton eller videoklipp med virtuella motiv och figurer.

Kreativ effekt
Lägg in effekter i foton och videoklipp.

104

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Svepande panorering
Ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

Ansikte i bild
Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.

Porträttstil
Ta foton med porträttstilar i realtid.

Timeshift-video
Spela in videoklipp med fler bildrutor per sekund och använd slow motion-effekter.

4K-video
Spela in videoklipp med 4K UHD.

Timeshift burst
Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.

Dekalskapare
Skapa unika dekaler av dina favoritfoton eller från kamerasökaren.

Multikamera
Spela in samma motiv från flera vinklar på en enda skärm.

AR-mask
Lägg andra ansikten över ditt eget.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med

en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Välj fotoriktning genom att trycka på

.

4

Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen

som indikeras på skärmen.

Porträtteffekter

Du kan använda funktionen Porträtteffekter för att justera porträttbilder när du tar dem,

för att se till att du får bästa möjliga resultat. Du kan också använda inställningen

Magisk

stråle och lägga till ett strålkastarmönster för ögonen.

Använda porträttstilfunktionen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Du kan visa alla effekter genom att trycka på det effektnamn som visas för tillfället,

exempelvis

Bubbla.

4

Om du vill lägga till fler effekter trycker du på

Mer.

5

Välj den effekt som du vill använda och tryck sedan på för att ta ett foto.

Använda Magic beam-funktionen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och tryck sedan på > .

3

Om du vill använda en spotlighteffekt väljer du ett anpassat mönster.

105

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite

roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i

dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.

Video med tidseffekt

Du kan spela in video med 120 bilder per sekund och sedan använda effekter så att du

kan spela upp delar av eller hela videon i slow motion.

Ansikte i bild

Du kan använda läget för ansikte i bild om du vill aktivera den främre kameran och

huvudkameran samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med motivet.

Timeshift burst

Kameran tar en sekvens på 31 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att

du trycker på kameraknappen på skärmen. Så att du kan gå tillbaka och hitta den

perfekta bilden.

Använda Timeshift burst

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.

4

Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .

Läget Multikamera

Med läget Multikamera kan du ta ett foto eller spela in en video som kombinerar vinklar

från två olika källor. Två kamerabilder visas på enheten – en från enhetens kamera och en
från en ansluten Xperia

®

-enhet eller en Sony-kamera som har stöd för NFC och Wi-Fi

Direct

®

-teknik.

Om du till exempel befinner dig på en konsert och vill ta ett foto eller ett videoklipp som

kombinerar en vy av bandet från en vinkel och publiken från en annan så kan du använda

läget Multikamera.
Du kan konfigurera läget Multikamera med hjälp av NFC och starta parkopplingen av de
två enheterna med hjälp av Wi-Fi Direct

®

-teknik.

Använda multikameraläge

1

Slå på NFC-funktionen på båda enheterna som du vill ansluta.

2

Aktivera kameran på din enhet.

3

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

4

Tryck på på skärmarna för båda enheterna.

5

För NFC-avkänningsområdena på vardera enheten mot varandra. Båda enheterna
ska nu anslutas via Wi-Fi Direct

®

-teknik.

6

När enheterna är anslutna visas två kamerabilder på enhetens skärm – en från

enhetens kamera och en från den anslutna enhetens kamera.

7

Tryck på

för att omstrukturera eller omordna kameraskärmarna.

8

När du har redigerat klart och är redo att ta den slutliga kombinerade bilden eller

videon trycker du på

Klar > .

AR mask

Använd funktionen AR mask för att maskera en selfie av ditt ansikte med ansiktsdrag från

en annan människa eller ett djur. Du kan exempelvis sammanfoga ditt ansikte med en

väns ansikte för att skapa roliga hybridselfies.

106

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Använda AR-maskfunktionen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att gå till

och välj sedan .

3

Peka kameran mot ett ansikte och välj sedan masken som du vill använda.

4

För att ta ett foto trycker du först till på för att dölja alla masker och sedan på

.

5

För att visa alla masktyper på nytt, hitta ett ansikte i den färgade ramen som visas

i kamerans sökare och tryck till på .

Hämta kameraappar

Du kan hämta gratis- eller betalkameraappar från Google Play™ eller andra källor. Innan

du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande internetanslutning, helst via

Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

Hämta kameraprogram

1

Öppna kameraprogrammet.

2

Dra på skärmen för att välja

och tryck sedan på .

3

Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra

installationen.

Automatisk ansiktsavkänning

Kameran identifierar automatiskt ansikten och visar dem med ramar. En färgad ram visar

vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast

kamerans mitt. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom

att trycka på någon av ramarna.

Automatisk bildtagning

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt med ett av

alternativen nedan.

Leendeavkänning

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem

ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeigenkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden

automatiskt.

Av

När automatisk bildtagning är avstängt kan du ta bilder med slutarknappen eller kameraknappen.

Slå på Smile Shutter™

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på .

3

Tryck till på

Automatisk fotografering > Leendeavkänning.

4

Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och

Leendeavkänning

används. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.

5

Ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt så fort som ett leende

identifieras.

6

Om personen inte ler kan du trycka ned kameraknappen för att ta ett foto

manuellt.

Spara den geografiska positionen för ett foto

Aktivera funktionen Spara plats om du vill geotagga dina foton, vilket sparar den

ungefärliga geografiska positionen när du fotar. Den geografiska positionen fastställs med

hjälp av trådlösa nätverk och GPS-teknik.
När visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen

har inte hittats. När visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är

tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två

symboler visas är Spara plats avstängt.

107

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera geotaggning

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på .

3

Tryck på

Mer och sedan på skjutreglaget bredvid Spara plats för att aktivera eller

inaktivera funktionen.

4

Om du aktiverar geotaggning uppmanas du att aktivera platstjänsterna om de inte

redan är aktiverade. Tryck på

OK och sedan på skjutreglaget Plats.

Ta foton med pekläget

Med pekläget kan du trycka var som helst på kameraskärmen när du vill ta ett foto.

Endast främre kameran

Av

Stödlinjer

Du kan använda stödlinjer som ett visuellt hjälpmedel när du fotograferar, så att du lättare

hittar rätt komposition för fotot.

Stödlinjerna visas endast på kameraskärmen under fotograferingen, och syns inte i det tagna

fotot.

Automatisk fotoförhandsgranskning

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt efter att du har tagit dem.

När du tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

Endast främre kameran

När du tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen

under tre sekunder.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Använda volymknappen som

Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

Zoom

Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.

Volym

Använd volymreglaget för att justera volymen för aviseringar, ringsignaler och musik.

Slutare

Använd volymreglaget för att fotografera.

Ljud

När du tar ett foto eller börjar spela in ett videoklipp avger kameran ett slutarljud. Om du

använder självutlösaren hör du flera pipljud som markerar nedräkningen. Du kan välja att

slå på eller stänga av dessa ljud.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens

internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

108

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla

kameraknappen intryck.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst,

genom att hålla kameraknappen intryck.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst,

genom att hålla kameraknappen intryck.

Av

Ställa in färg och ljusstyrka

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på >

Färg och ljusstyrka.

3

Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen.

Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera.

Vitbalans

Med den här inställningen, som bara är tillgänglig i kameraläget

Manuellt, justerar du

färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i

intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala

exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när inställningsikonen för

vitbalans visas.

Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.

Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.