Sony Xperia Z5 Compact - Överföra musik till enheten

background image

Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att överföra musik från en dator till enheten:

Du kan överföra musikfiler mellan enheten och en dator via den medföljande USB-

kabeln. När datorn och enheten kopplats ihop väljer du

Överföra filer på enheten och

sedan kopierar och klistrar du helt enkelt in eller drar och släpper filerna på datorn. Mer

information finns i

Hantera filer med en dator

på sidan 43.

Du kan använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra mediefiler mellan

datorn och enheten. Du kan läsa mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ eller Xperia™ Companion för

Mac på http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Musikappen stöder kanske inte alla musikfilsformat. Om du vill ha mer information om vilka

filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta

rapporten för din enhet på

www.sonymobile.com/support/

.