Sony Xperia Z5 Compact - Använda datatrafik när du reser

background image

Använda datatrafik när du reser

När du är utanför ditt hemnätverk kan du behöva använda mobildata för att koppla upp

dig mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Aktivering av

136

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

dataroaming kan medföra extra kostnader. Du bör ta reda på gällande avgifter för

dataöverföring före användningen.

Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som

den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming.

Aktivera eller inaktivera dataroaming

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Dataroaming.

Du kan inte aktivera dataroaming när mobildatatrafiken är avstängd.

Använda enheten med informations- och underhållningssystemet

i en bil

Anslut enheten till ett MirrorLink™-certifierat informations- och underhållningssystem i

bilen med hjälp av en USB-kabel om du till exempel vill använda en navigeringsapp eller

spela upp musik från enheten medan du kör. När enheten är ansluten kan du navigera i

apparna med hjälp av bilens informations- och underhållningssystem.

Vissa program kanske inte är tillgängliga med en MirrorLink™-anslutning. Skyddade data, till

exempel videor som skyddas med Digital Rights Management (DRM), är inte heller tillgängliga

via MirrorLink™.