Sony Xperia Z5 Compact - Flera samtal

background image

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har

aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Mobildata är inaktiverat under samtal. Appar som e-post, Internet och sociala nätverk fungerar

om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar.

3

Du aktiverar eller inaktiverar Samtal väntar genom att trycka på

Samtal väntar.

Besvara ett andra samtal och parkera det pågående samtalet

1

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du åt höger.

2

Tryck på

Parkera samtal.

Avvisa ett andra samtal

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du åt vänster.

80

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ringa ett andra samtal

1

Tryck till på under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.

2

Tryck på så att knappsatsen visas.

3

Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på . Det första samtalet

parkeras.

Växla mellan samtal

Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du

Parkerat.