Sony Xperia Z5 Compact - การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

background image

การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

การปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

1

เปิดใช้งานกล้อง

2

หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้แตะ

3

เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับ แล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

ความละเอียด

เลือกความละเอียดและอัตราส่วนภาพก่อนถ่ายภาพ ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงขึ้นต้องใช้หน่วยความจําเพิ่มขึ้น

23MP

5520×4140(4:3)

ภาพความละเอียด 23 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้างหรือนําไปพิมพ์ที่ความ

ละเอียดสูง

20MP

5984×3366(16:9)

ภาพความละเอียด 20 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

8MP

3264×2448(4:3)

ภาพความละเอียด 8 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้างหรือนําไปพิมพ์ที่ความ

ละเอียดสูง

8MP

3840×2160(16:9)

ภาพความละเอียด 8 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

3MP

2048×1536(4:3)

ภาพความละเอียด 3 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้างหรือนําไปพิมพ์ที่ความ

ละเอียดสูง

2MP

1920×1080(16:9)

ภาพความละเอียด 2 เมกะพิกเซล อัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสําหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

การตั้งเวลาถ่ายภาพช่วยให้คุณถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องจับอุปกรณ์ ควรใช้ฟังก์ชันนี้ถ่ายภาพตัวเองหรือภาพหมู่ที่ทุก

คนรวมตัวกันในภาพ นอกจากนี้ ยังใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงกล้องสั่นขณะถ่ายภาพได้อีกด้วย

10 วิ

ตั้งเวลาไว้ 10 วินาทีตั้งแต่เวลาที่แตะปุ่มชัตเตอร์จนถึงเวลาถ่ายภาพ

3 วิ

ตั้งเวลาไว้ 3 วินาทีตั้งแต่เวลาที่แตะปุ่มชัตเตอร์จนถึงเวลาถ่ายภาพ

114

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ปิด

เครื่องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณแตะปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มกล้อง

Soft Skin Effect

คุณสามารถเปิด

ลูกเล่นปรับผิวนวล ในเครื่องเพื่อให้โทนสีละมุนขึ้นในขณะถ่ายเซลฟีในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง

และ

อัตโนมัติพิเศษ

การติดตามวัตถุ

เมื่อคุณเลือกวัตถุโดยแตะช่องมองภาพ กล้องจะติดตามวัตถุนี้ให้คุณ

HDR

ใช้การตั้งค่า HDR (ช่วงไดนามิกสูง) ถ่ายภาพที่ด้านหลังมีแสงจ้าหรือในสภาพที่มีคอนทราสต์สูง HDR จะช่วยชดเชย

การสูญเสียรายละเอียดและให้คุณภาพของภาพทั้งส่วนมืดและส่วนสว่าง

การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

ISO

คุณสามารถลดความเบลอของภาพที่มีสาเหตุมาจากสภาพแสดงที่มืดหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวได้โดยการเพิ่มระดับความ

ไวแสง ISO หากคุณต้องการถ่ายภาพที่สว่างแม้แต่ในสภาพแสงที่มืด คุณสามารถตั้งความไวแสง ISO ให้เป็นค่าที่สูง

ขึ้นได้

อัตโนมัติ

ตั้งค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ

50

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 50

100

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 100

200

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 200

400

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 400

800

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 800

1600

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 1600

3200

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 3200

การตั้งค่านี้มีในโหมดการถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

การวัด

ฟังก์ชั่นนี้จะกําหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ด้วยการวัดแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย

หน้า

วัดปริมาณแสงบนใบหน้าและปรับการรับแสงเพื่อไม่ให้ใบหน้ามืดหรือสว่างเกินไป

หลายจุด

แบ่งภาพออกเป็นหลายส่วน และวัดแต่ละส่วนเพื่อกําหนดการรับแสงที่สมดุล

115

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

กลางภาพ

วัดศูนย์กลางของภาพเพื่อกําหนดการรับแสงโดยขึ้นอยู่กับความสว่างของวัตถุในภาพ

จุดเดียว

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณต้องการถ่าย

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดการถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

แฟลช

ใช้แฟลชถ่ายภาพเมื่อแสงไม่เพียงพอหรือเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อแตะไอคอนแฟลช บนหน้า

จอกล้อง

อัตโนมัติ

กล้องจะตรวจสอบว่าสภาพแสงต้องใช้แฟลชหรือไม่โดยอัตโนมัติ

เปิดแฟลช

ใช้การตั้งค่านี้เมื่อฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่จะถ่าย การตั้งค่านี้จะลดเงามืดที่ไม่ต้องการ

การลดจุดตาแดง

ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถ่ายภาพ

ปิด

และไม่เปิดแฟลช บางครั้ง รูปภาพอาจสวยกว่าเมื่อไม่ใช้แฟลชแม้ว่าสภาพแสงจะไม่เพียงพอ การถ่ายภาพให้สวยโดยไม่ใช้แฟลช

นั้น คุณต้องถือกล้องให้นิ่ง ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพป้องกันภาพเบลอ

ไฟฉาย

แฟลชจะสว่างวาบอย่างต่อเนื่องเมื่อถ่ายภาพ

การเลือกฉาก

ใช้คุณสมัติการเลือกฉากเพื่อตั้งค่ากล้องอย่างรวดเร็วสําหรับสถานการณ์ทั่วไปโดยใช้ฉากที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้า

กล้องจะมีการกําหนดการตั้งค่าต่างๆ ไว้เพื่อให้เหมาะกับฉากที่เลือก ทําให้สามารถถ่ายภาพได้ดีที่สุด

ปิด

เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการเลือกฉาก คุณจะสามารถถ่ายภาพได้ด้วยตนเอง

ผิวนวล

ถ่ายภาพหน้าโดยใช้เอฟเฟกต์ความสวยเพิ่มเติม

ภาพซอฟท์

ใช้สําหรับการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังอ่อน

ป้องกันภาพสั่นไหว

ใช้ลดการสั่นของกล้องเมื่อถ่ายในฉากที่มืดเล็กน้อย

วิว

ใช้สําหรับถ่ายภาพทิวทัศน์ กล้องจะจับโฟกัสที่วัตถุระยะไกล

แก้ไขย้อนแสง HDR

ใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดของภาพที่มีคอนทราสต์สูง ระบบการแก้ไขแสงพื้นหลังแบบบิวต์อินจะวิเคราะห์ภาพและปรับภาพโดย

อัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ด้วยระดับแสงที่เหมาะสม

บุคคลกลางคืน

ใช้สําหรับถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนหรือสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับแสงนาน คุณควรถือกล้อง

นิ่งๆ หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง

ทิวทัศน์กลางคืน

ใช้สําหรับถ่ายภาพในเวลากลางคืนหรือสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับแสงนาน คุณควรถือกล้องนิ่งๆ

หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง

กลางคืน ถือด้วยมือ

ใช้สําหรับการถ่ายภาพด้วยมือในสภาพแสงน้อยด้วยการลดสัญญาณกวนและความไม่ชัด

116

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ความไวแสงสูง

ใช้สําหรับถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลชภายใต้สภาพแสงน้อย ลดการเบลอ

อาหาร

ใช้สําหรับการถ่ายการจัดอาหารในแสดงที่สว่าง

สัตว์เลี้ยง

ใช้สําหรับการถ่ายภาพสัตว์ของคุณ ลดการเบลอและตาแดง

หาดทราย

ใช้สําหรับการถ่ายภาพชายทะเลหรือทะเลสาบ

หิมะ

ใช้ในสถานที่ที่มีแสงสว่างจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพสว่างเกินไป

งานเลี้ยง

ใช้สําหรับถ่ายภาพในร่มที่มีแสงน้อย ฉากหลังนี้ทําให้พื้นหลังที่เป็นแสงในร่มหรือแสงเทียนสว่างขึ้น เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับ

แสงนาน คุณควรถือกล้องนิ่งๆ หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง

กีฬา

ใช้สําหรับถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงสั้นช่วยลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว

เอกสาร

ใช้ถ่ายภาพข้อความหรือภาพวาด เพิ่มความคมชัดให้แก่ภาพถ่าย

ดอกไม้ไฟ

ใช้สําหรับการถ่ายภาพพลุไฟได้อย่างสวยงามอลังการ

การตั้งค่านี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น