Sony Xperia Z5 Compact - บัญชีผู้ใช้หลายราย

background image

บัญชีผู้ใช้หลายราย

อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนบัญชีผู้ใช้หลายรายเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าสู่ระบบแยกกันในการใช้งานอุปกรณ์

บัญชีผู้ใช้หลายคนจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณแชร์อุปกรณ์เดียวกับกับบุคคลอื่นๆ หรือให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ในบางครั้ง ผู้

ใช้ที่ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นครั้งแรกจะกลายเป็นเจ้าของอุปกรณ์ เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่สามารถจัดการบัญชีของผู้ใช้รายอื่น

ได้ นอกจากบัญชีเจ้าของแล้ว ยังมีบัญชีชนิดอื่นๆ อีกสองชนิดด้วยกัน:

ผู้ใช้ประจํา: บัญชีชนิดนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์นี้เป็นประจํา

ผู้ใช้รับเชิญ: เปิดใช้งานตัวเลือกบัญชีรับเชิญสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ของคุณเพียงชั่วคราว

คุณสมบัติบางรายการจะใช้ได้สําหรับเจ้าของเท่านั้น ตัวอย่างเช่น มีเพียงเจ้าของอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก

แหล่งอื่นได้นอกเหนือจาก Google Play™

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ทั่วไป

โดยการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ทั่วไป คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นใช้งานหน้าจอหลักที่แตกต่าง วอลเปเปอร์ และการตั้ง

ค่าทั่วไปได้ นอกจากนั้นผู้ใช้ทั่วไปยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและที่เก็บหน่วยความจําสําหรับไฟล์ได้:เช่น เพลง

และภาพถ่าย คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ทั่วไปลงบนอุปกรณ์ของคุณได้ถึงสามบัญชีด้วยกัน

70

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้ประจํา

1

ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของแล้ว ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

2

แตะ จากหน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ผู้ใช้ > เพิ่มผู้ใช้

4

แตะ

ตกลง ระบบจะสร้างบัญชีใหม่ขึ้น

5

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

1

แตะ

ตั้งค่าตอนนี้ หน้าจอล็อกและไอคอนแทนผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปจะปรากฏขึ้นบริเวณมุมขวาบน

2

ถ้าคุณสร้างบัญชีให้ผู้อื่นและผู้ใช้นั้นไม่ได้อยู่กับคุณในขณะนี้ ให้แตะ

ไม่ในตอนนี้ เมื่อผู้ใช้พร้อม ก็

สามารถเลือก

ผู้ใช้ ในส่วน ตั้งค่า และดูบัญชีใหม่ซึ่งจะแสดงเป็น ผู้ใช้ใหม่ เพียงแตะบัญชีแล้วปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

6

ปลดล็อกหน้าจอโดยปัดขึ้น

7

ปฏิบัติตามคําแนะนําหน้าจอเพื่อตั้งบัญชีสําหรับผู้ใช้

นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มบัญชีผู้ใช้ประจําได้จากแถบสถานะในหน้าจอ เพียงใช้สองนิ้วลากแถบสถานะลงมา แล้วแตะไอคอนผู้ใช้

จากนั้นแตะ เพิ่มผู้ใช้

วิธีเปิดหรือปิดการโทรออกให้กับบัญชีผู้ใช้ปกติ

1

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ผู้ใช้

4

แตะ ข้างชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการ แล้วแตะแถบเลื่อน

เปิดการโทรออก เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันให้กับผู้ใช้

วิธีลบผู้ใช้ประจําจากอุปกรณ์ของคุณ

1

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ผู้ใช้

4

แตะ ข้างชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ

นําผู้ใช้ออก > ลบ

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้รับเชิญ

หากมีผู้อื่นต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณชั่วคราว คุณสามารถสร้างบัญชีรับเชิญให้แก่ผู้ใช้ดังกล่าวได้ ในโหมดรับเชิญ

อุปกรณ์ของคุณจะเริ่มทํางานในระบบการติดตั้งทันทีโดยใช้เพียงแค่แอปที่ติดตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อผู้ใช้รับเชิญของ

คุณใช้งานอุปกรณ์ของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถล้างเซสชั่นออกไปเพื่อให้ผู้ใช้รับเชิญคนต่อไปสามารถเริ่มต้นใช้งาน

ได้ทันที บัญชีผู้ใช้รับเชิญจะได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถลบออกได้

การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ผู้เยี่ยมชม

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

2

จากหน้าจอหลักของคุณ สัมผัส

3

ค้นหาและสัมผัส

ตั้งค่า > ผู้ใช้ > ผู้เข้าร่วม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ผู้เยี่ยมชมได้จากแถบสถานะบนหน้าจอใดก็ได้ เพียงลากแถบสถานะลงมาด้านล่างด้วย

การใช้สองนิ้ว แล้วสัมผัสที่ไอคอนผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส เพิ่มผู้เข้าร่วม

การอนุญาตให้ผู้ใช้รับเชิญสามารถโทรออกได้

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ

2

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะ

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ผู้ใช้

4

แตะ ข้างๆ

ผู้เข้าร่วม จากนั้นลากตัวเลื่อนที่อยู่ข้างๆ เปิดการโทรออก ไปทางขวา

71

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การล้างข้อมูลในเซสชันของผู้เยี่ยมชม

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีรับเชิญ

2

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะ

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ผู้ใช้

4

ค้นหาและแตะ

นําผู้เข้าร่วมออก

5

แตะ

เอาออก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างเซสชันของผู้เยี่ยมชมจากแถบสถานะบนทุกหน้าจอ หากคุณเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีรับเชิญ เพียงลาก

แถบสถานะลงมาด้านล่างด้วยการใช้สองนิ้ว แล้วแตะที่ไอคอนผู้ใช้ จากนั้นแตะ นําผู้เข้าร่วมออก

การสลับไปมาระหว่างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี

วิธีสลับใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชี

1

หากต้องการดูรายชื่อผู้ใช้ ให้ใช้สองนิ้วลากแถบสถานะลง จากนั้น แตะไอคอนผู้ใช้ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

2

แตะไอคอนที่แสดงบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสลับไป หน้าจอล็อกสําหรับบัญชีผู้ใช้นั้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณสลับไปยังบัญชีรับเชิญ ให้แตะ เริ่มใหม่ หากต้องการล้างเซสชันที่ผ่านมา หรือแตะ ใช่ ทําต่อไป เพื่อให้เซสชันที่ผ่านมา

นั้นทํางานต่อ

การตั้งค่าสําหรับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี

อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายรายมีการตั้งค่า 3 ประเภท ดังนี้

การตั้งค่าที่ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมด เช่น ภาษา, Wi-Fi, โหมดเครื่องบิน, NFC

และ Bluetooth®

การตั้งค่าที่มีผลกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเท่านั้น เช่น การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ หน้าจอล็อก บัญชีที่เพิ่ม และภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าที่เจ้าของมองเห็นได้คนเดียวและมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมด เช่น การตั้งค่า VPN

72

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น