Sony Xperia Z5 Compact - การแก้ไขข้อความ

background image

การแก้ไขข้อความ

คุณสามารถเลือก ตัด คัดลอก และวางข้อความที่คุณเขียน คุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกการแก้ไขโดยแตะที่ตัวอักษรที่

ป้อนสองครั้ง หลังจากนั้นสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขได้โดยผ่านแถบแอพพลิเคชั่น

แถบแก้ไขข้อความ

หลังจากเลือกข้อความโดยแตะที่คําสองครั้งแล้ว แถบแก้ไขจะแสดงขึ้นพร้อมเครื่องมือให้เลือกมากมาย ดังนี้

ตัด

คัดลอก

วาง

แชร์

เลือกทั้งหมด

ผู้ช่วย

ตัวเลือก วาง จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีข้อความบันทึกอยู่ในคลิปบอร์ดเท่านั้น

การเลือกข้อความ

1

ใส่ข้อความ แล้วแตะที่ข้อความสองครั้ง ระบบจะไฮไลต์คําที่คุณแตะด้วยแท็บบนด้านข้างทั้งสองข้าง

2

ลากแท็บเหล่านั้นไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกข้อความเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขข้อความ

1

ป้อนข้อความ แตะสองครั้งที่ข้อความเพื่อให้แถบแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้น

2

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วใช้แถบแอพพลิเคชั่นนั้นในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณ

ต้องการ

วิธีการใช้ตัวขยาย

เมื่อคุณใส่ข้อความ ให้แตะฟิลด์ข้อความค้างไว้เพื่อดูตัวขยายข้อความเพื่อวางเคอร์เซอร์ไว้ในตําแหน่งที่คุณ

ต้องการในฟิลด์ข้อความ

75

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น