Sony Xperia Z5 Compact - โหมดเครื่องบิน

background image

โหมดเครื่องบิน

เครื่องจะปิดภาครับส่งสัญญาณวิทยุและเครือข่ายในโหมดเครื่องบิน เพื่อไม่ให้รบกวนการทํางานของอุปกรณ์ที่ละเอียด

อ่อน แต่คุณจะยังโทรออกฉุกเฉิน เล่นเกม ฟังเพลง ดูวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ได้ หากเนื้อหาดังกล่าวเก็บอยู่ในหน่วย

ความจําหรือที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง และหากเปิดการปลุกไว้ คุณจะยังได้รับเสียงปลุกเช่นเคย

การเปิดโหมดเครื่องบินช่วยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ได้

วิธีเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เพิ่มเติม

3

แตะแถบเลื่อน

โหมดใช้งานบนเครื่องบิน

144

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น