Sony Xperia Z5 Compact - Pagcha-charge ng iyong device

background image

Pagcha-charge ng iyong device

Palaging gumamit ng orihinal na Sony charger at USB cable na inilalaan para sa partikular na

modelo ng iyong Xperia™. Maaaring patagalin ng iba pang mga charger at cable ang pagcha-

charge, maaaring hindi talaga ito mag-charge, o maaari pa nitong masira ang iyong device.

Tiyaking ganap na tuyo ang mga USB port at connector, bago ikabit ang USB cable.

Mas mabilis na macha-charge ang iyong device gamit ang isang saksakan ng kuryente

kumpara sa pagcha-charge sa pamamagitan ng iyong computer. Magagamit mo pa rin

ang iyong device habang nagcha-charge.
Kung wala nang baterya, maaaring magtagal nang hanggang 30 minuto bago tumugon

ang iyong device sa pagcha-charge. Sa oras na ito, maaaring manatiling madilim ang

screen, at hindi nagpapakita ng icon ng pagcha-charge. Tandaan na maaari ding

magtagal nang hanggang 4 na oras bago ma-charge nang puno ang isang bateryang

ganap na naubos.

Ang iyong device ay may naka-embed at nare-recharge na baterya na mapapalitan lang ng

isang awtorisadong Sony repair center. Hindi mo dapat subukang buksan o kalasin ang device

na ito. Kapag ginawa mo ito, maaari itong magdulot ng pinsala at mapawalang-bisa ang iyong

warranty.

Upang i-charge ang iyong device

43

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Isaksak ang charger sa isang saksakan.

2

Isaksak ang isang dulo ng USB cable sa charger (o sa USB port ng isang

computer).

3

Isaksak ang kabilang dulo ng cable sa micro USB port sa iyong telepono, na nasa

taas ang simbolo ng USB. Magliliwanag ang ilaw ng notification kapag nagsimula

na ang pag-charge.

4

Kapag ganap nang na-charge ang device, idiskonekta ang cable sa iyong device

sa pamamagitan ng paghila rito palabas. Tiyaking huwag mabaluktot ang

connector.

Gamitin lang ang charger na ibinigay kasama ng iyong device o ibang Sony charger para sa

pagcha-charge ng iyong device.

Kung ganap na naubos ang baterya, maaaring tumagal nang ilang minuto bago lumiwanag

ang ilaw ng notification at lumabas ang icon ng pagcha-charge .

Status ng ilaw ng notification ng baterya

Berde

Nagcha-charge ang baterya at mas mataas sa 90% ang antas ng charge ng baterya

Orange

Nagcha-charge ang baterya at mas mababa sa 90% ang antas ng charge ng baterya

Pula

Nagcha-charge ang baterya at mas mababa sa 15% ang antas ng charge ng baterya