Sony Xperia Z5 Compact - Mga setting ng video camera

background image

Mga setting ng video camera

Para i-adjust ang mga setting ng video camera

1

Isaaktibo ang camera.

2

I-swipe ang screen upang piliin ang

.

3

Upang ipakita ang mga setting, tapikin ang .

4

Piliin ang setting na gusto mong i-adjust, pagkatapos ay gawin ang iyong mga

pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng video camera

Pagpili ng eksena

Nakakatulong sa iyo ang feature na Pagpili ng eksena na ma-set up nang mabilis ang

camera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga paunang na-program na

mga eksena ng video. Nakadisenyo ang bawat setting ng eskena na gumawa ng video

na may pinakamagandang kalidad na posible sa isang partikular na kapaligiran sa

pagrerekord.

Auto

Awtomatiko ang pagpili ng eksena.

124

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

I-off

Naka-off ang feature na Pagpili ng eksena at makakakuha ka ng mga video nang manu-mano.

Soft snap

Gamitin para sa pagkuha ng mga video na may mga soft na background.

Landscape

Gamitin para sa mga video ng mga landscape. Nagfo-focus ang camera sa malalayong bagay.

Eskena sa gabi

Kapag naka-on, tumataas ang light sensitivity. Gamitin sa mga kapaligirang madilim. Maaaring

maging malabo ang mga video ng mga bagay na gumagalaw nang mabilis. Huwag igalaw ang iyong

kamay o gumamit ng suporta. I-off ang night mode kapag maliwanag upang mapaganda ang

kalidad ng video.

Beach

Gamitin para sa mga video ng mga eksena sa tabing-dagat o tabi ng lawa.

Nyebe

Gamitin sa maliliwanag na kapaligiran upang maiwasan ang mga overexposed na video.

Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng mga video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Binabawasan

ng maikling oras ng exposure ang pag-blur dahil sa pagkilos.

Party

Ginagamit para sa mga video sa loob sa hindi gaanong maliwanag na mga kapaligiran. Nakakakuha

ang eksenang ito ng panloob na liwanag sa background o liwanag ng kandila. Maaaring maging

malabo ang mga video ng mga bagay na gumagalaw nang mabilis. Huwag igalaw ang iyong kamay

o gumamit ng suporta.

Resolution ng video

I-adjust ang resolution ng video para sa iba't ibang format.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) na format na may 30 fps at 16:9 na aspect ratio.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) na format na may 60 fps at 16:9 na aspect ratio.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) na format na may 16:9 na aspect ratio.

VGA

640×480(4:3)

VGA format na may 4:3 na aspect ratio.

MMS

Magrekord ng mga video na naaangkop na ipadala bilang mga multimedia message. Ang tagal ng pagrekord

ng format ng video na ito ay limitado upang magkasya ang mga video file sa isang multimedia message.

Awtomatikong pagkuha (video)

I-on ang awtomatikong pagkuha upang awtomatikong kumuha ng mga litrato habang

nagre-record ng video. Gamit ang feature na Smile Shutter™, awtomatikong kumukuha

ang camera ng mga snapshot ng mga nakangiting mukha habang patuloy mong nire-

record ang iyong video.

Upang i-on ang Smile Shutter™ (video)

1

Iaktibo ang camera.

2

Tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Awto pagkuha (video) > Smile Shutter.

SteadyShot™

Kapag nagrerekord ng video, maaaring mahirap gawing hindi gumagalaw ang device.

Tumutulong ang stabilizer sa pamamagitan ng pagpigil sa maliliit na galaw ng iyong

kamay.

125

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Intelligent active

Iaktibo upang mapigilan ang malalaki at maliliit na pag-alog ng camera.

Karaniwan

Iaktibo upang alisin ang mga high-frequency na pag-alog ng camera.

I-off

Naka-off ang stabilizer.

Torch

Gamitin ang torch upang magkaroon ng liwanag ang mga video kapag madilim ang lugar

o kapag may backlight. Available ang icon ng flash ng video sa screen ng video

camera. Tandaan na maaaring mas maganda ang kalidad ng video kapag walang ilaw

kahit madilim ang lugar.

I-on

I-off

Higit pang impormasyon sa suporta ng Camera

Gamitin ang menu ng Tulong upang maghanap ng mga pagsubok na nauugnay sa

camera at iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon. Upang i-access ang suporta,

sundin ang mga hakbang sa ibaba.

1

Buksan ang application para sa camera.

2

Tapikin ang pagkatapos ay tapikin ang

Higit pa > Tulong

126

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.