Sony Xperia Z5 Compact - Do not disturb mode

background image

Do not disturb mode

Maaari mong itakda ang iyong device sa Do not disturb mode at manu-manong

pagpasyahan kung gaano katagal mananatili ang iyong device sa Do not disturb mode.

Maaari mo ring i-preset kung kailan awtomatikong lilipat sa Do not disturb mode ang

iyong device.

Upang iaktibo ang Do not disturb mode

1

Gamit ang dalawang daliri, ganap na i-drag ang status bar pababa upang i-access

ang panel ng Mga mabilisang setting.

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

Upang mabilis na magpalipat-lipat sa pagitan ng Do not disturb/Vibrate/Sound mode

1

Pindutin pataas o pababa ang volume key hanggang sa , o lumabas ang .

2

Tapikin ang

o ang upang mabilis na magpalipat-lipat sa pagitan ng Vibrate/

Sound mode. Upang isaaktibo ang Do not disturb mode, pindutin ang volume key

kapag nasa vibrate mode.

66

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang iiskedyul ang mga agwat ng panahon ng Do not disturb mode

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Huwag istorbohin> Mga

awtomatikong panuntunan.

3

Piliin ang oras o kaganapan kung saan iiiskedyul ang Do not disturb mode, o

magdagdag ng bagong patakaran.

4

Ipasok ang gusto mong pangalan para sa patakaran, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

5

Hanapin at tapikin ang

Mga Araw at markahan ang mga checkbox para sa mga

nauugnay na araw, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

6

Upang ayusin ang simulang oras, tapikin ang

Oras ng pagsisimula at pumili ng

value, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

7

Upang ayusin ang oras ng pagtatapos, tapikin ang

Oras ng pagtatapos at pumili

ng value, pagkatapos ay tapikin ang

OK. Nananatili sa Do not disturb mode ang

iyong device sa napiling agwat ng panahon.

Pagse-set ng mga pagbubukod para sa Do not disturb mode

Maaari mong piliin kung aling mga uri ng notification ang pinapayagang tumunog sa Do

not disturb mode at maaari kang mag-filter ng mga pagbubukod batay sa kung kanino

nanggagaling ang mga notification. Kasama sa mga pinakakaraniwang uri ng mga

pagbubukod ang:

Mga kaganapan at paalala

Mga Tawag

Mga Mensahe

Mga Alarm

Upang iugnay ang mga pagbubukod sa mga partikular na uri ng contact

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog at notification > Mga pag-antala >

Pwede sa Priyoridad lang.

3

Tapikin ang

Mga Tawag o ang Mga Mensahe.

4

Pumili ng opsyon.